Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Stoppur

Stoppur

Du kan använda M600 som ett stoppur.


Starta stoppuret

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Stoppur.
  2. Starta stoppuret genom att trycka på uppspelningsikonen.

Stoppuret öppnas på skärmen.


Pausa stoppuret

  • Tryck på pausikonen.

Starta om stoppuret

  • Tryck på uppspelningsikonen.

Återställa stoppuret

Om du vill nollställa stoppuret:

  • Tryck på återställningsikonen i pausläge.