Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Alarm

Alarm

Du kan ställa in ett alarm som aktiveras i din M600. När alarmet aktiveras vibrerar din M600 och visar ett kort.

Observera att ett alarm som du ställer in i din M600 inte aktiveras i din telefon.


Ställa in ett alarm

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Alarm.
  2. Ställ in önskad tid på tidscirkeln. Du kan även ställa in tiden i mitten av cirkeln. Om du använder 12-timmars formatet, ska du trycka för att välja am eller pm.
  3. Ställ sedan in önskade minuter genom att trycka på minuter i mitten av cirkeln.
  4. Ställ in önskade minuter på minutcirkeln. Du kan även se de inställda minuterna i mitten av cirkeln.
  5. Tryck på bocken.
  6. Tryck på texten under den inställda tiden för att visa alternativen för inställning av larm för En gång eller upprepade gånger för vald veckodag. Svep åt höger för att återgå till den föregående displayen.
  7. Tryck på klockikonen för att växla mellan att aktivera (klockikonen är inte överkorsad) och avaktivera (klockikonen är överkorsad) vibrationer.
  8. Tryck på bocken för att ställa in larmet.

Stänga av ett alarm när det startar

  • Tryck på ikonen väckarklocka eller svep åt höger.

Använda snooze-funktionen när alarmet startar

Om du vill använda snooze-funktionen när ett alarm startar:

  • Tryck på Z.

Snooze-tiden är 10 minuter.