Du är här: Inställningar > Behörigheter

Behörigheter

Du kan ange vilken typ av information som de olika apparna i din M600 har rätt att använda.

Redigera behörighetsinställningar

  1. Navigera till Inställningsappen och sök efter och tryck på Appar.
  2. Tryck på Systemappar.
  3. Bläddra i listan för att söka efter och trycka på appen eller tjänsten vars behörigheter du vill redigera.
  4. Tryck på Behörigheter.
  5. Tryck på de olika behörigheterna för att växla mellan aktivering (knappen är blå) och inaktivering (knappen är grå).