Du är här: Träna med Polar > Träna med Polar-appen > Efter träning

Efter träning

Få omedelbar analys och fördjupade insikter i din träning med Polar-appen, Polar Flow-appen och webbtjänsten Polar Flow.


Träningssummering i din M600

Efter varje träningspass får du en omedelbar träningssummering i din enhet.


Informationen som visas i din summering är beroende av sportprofilen. Tillgängliga detaljer som visas:

Träningstid: Träningspassets längd.
Sträcka (om tillämpligt för sporten): Tillryggalagd sträcka i träningspasset.
Snittpuls: Din snittpuls under träningspasset.
Maxpuls: Din högsta puls under träningspasset.
Snitttempo/-hastighet (om tillämpligt för sporten): Snittempo/-hastighet för träningspasset.
Maxtempo/-hastighet (om tillämpligt för sporten): Maxtempo/-hastighet för träningspasset.
Snittkadens: Din snittkadens för träningspasset.
Maxkadens: Din maxkadens under träningspasset.
Maxhöjd: Din maxhöjd över havet under träningspasset.
Meter/fot du går uppför och utför: Meter/fot du går uppför och utför under träningspasset.
Meter/fot du går uppför och nerför: Meter/fot du går uppför och nerför under träningspasset.
Kalorier: Förbrukade kalorier under träningspasset.
Fettförbränning % of kalorier: Andelen förbrukade kalorier från fett under ett träningspass, uttryckt i procent av det totala antalet förbrukade kalorier under träningspasset.
Pulszoner: Träningstid tillbringad i olika pulszoner.
Running Index: Klass och numeriskt värde för ditt löpresultat. Mer information finns i kapitlet Running Index.
Träningsansträngning: Den beräknade ansträngningen för ditt träningspass.
Träningseffekt: Feedback på effekten av ditt träningspass.

Du kan visa din träningssummering senare i Min dag

Visa din träningssummering senare

  1. Tryck på frontknappen för att öppna Polar-appen.
  2. Svep för att söka efter och trycka på Min dag.
  3. Svep nedåt för att visa dagens träningspass.
  4. Tryck på träningspasset du vill se i summeringsdisplayen.

Du kan endast visa träningssummeringar för den aktuella dagen i Polar-appen. Du kan se din fullständiga träningshistorik med mer detaljerade analyser i Polar Flow-appen eller i webbtjänsten Polar Flow.


Träningsdata i Polar Flow-appen

Analysera dina data på ett ögonblick efter varje träningspass i din telefon. Polar-appen i din M600 synkroniserar dina träningsdata med Polar Flow-appen automatiskt när du har slutfört ett träningspass.

Se Polar-appar och -tjänster och Synkronisera för mer information.


Träningsdata i webbtjänsten Polar Flow

Du kan analysera alla detaljer i din träning och få mer information om dina träningsresultat i webbtjänsten Polar Flow. Följ din utveckling och dela även dina bästa träningspass med andra.

Se Polar-appar och -tjänster och Synkronisera för mer information.