Du är här: Inställningar > Flygplansläge

Flygplansläge

I flygplansläge är Bluetooth- och WiFi-anslutningarna avstängda på din M600. Du kan fortfarande använda vissa av grundfunktionerna i smartklockan. Du kan till exempel träna med Polar-appen med den handledsbaserade pulsmätningen. Du kan dock inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda M600 med trådlösa tillbehör.

Aktivera/inaktivera flygplansläge

  1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
  2. Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningsmenyn.
  3. Tryck på flygplanssymbolen.

ELLER

  1. Navigera till Inställningsappen och sök efter och tryck på Anslutning.
  2. Bläddra i listan för att hitta Flygplansläge.
  3. Tryck på Flygplansläge för att växla mellan aktivering (knappen är blå) och inaktivering (knappen är grå) av Flygplansläge.