Du är här: Polar-funktioner > Sportprofiler > Sportprofiler i Flow webbtjänst

Polar Sportprofiler i Flow webbtjänst

Det finns sju standardsportprofiler i Polar-appen i din M600. Du kan lägga till och ta bort sporter från listan i webbtjänsten Polar Flow. Du kan även ange specifika inställningar för varje sportprofil.

Polar-appen på din M600 kan innehålla högst 20 sportprofiler. Om du har över 20 sportprofiler i webbtjänsten synkroniseras de första 20 i listan till Polar-appen. Du kan ändra sportprofilernas ordning genom att dra och släppa dem i webbtjänsten Polar Flow.


Lägga till en sportprofil

I webbtjänsten Polar Flow:

 1. Klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet.
 2. Välj Sportprofiler.
 3. Klicka på Lägg till sportprofil och välj en sport från listan.

Sportprofilen läggs till din sportlista.

Se på Polar-supportens sidor för mer information om hur du lägger till och tar bort sportprofiler i Polar Flow-appen.


Redigera en sportprofil

I webbtjänsten Polar Flow:

 1. Klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet.
 2. Välj Sportprofiler.
 3. Klicka på Redigera under den sport du vill redigera.

I varje sportprofil kan du redigera följande information:

Grunder

 • Auto.varvtid (kan ställas in baserat på tid eller sträcka eller inaktiveras)

Puls

 • Pulsdisplay (slag per minut eller % av maxpuls)
 • Pulszoninställningar (Med pulszoner kan du enkelt välja och övervaka träningsintensiteter. Om du väljer Standard kan du inte ändra pulsgränser. Om du väljer Free kan alla gränser ändras. Standardzongränser beräknas från din maxpuls.)

Hastighets-/tempoinställningar

 • Hastighets-/tempodisplay (km/h eller min/km)

Träningsdisplayer

Välj vilken information du vill se på dina träningsdisplayer under dina träningspass. Du kan ha totalt åtta olika träningsdisplayer för varje sportprofil. Varje träningsdisplay kan ha maximalt fyra olika datafält.

Klicka på pennikonen på en befintlig display för att redigera den eller lägga till en ny display. Du kan välja ett till fyra objekt per display från sex kategorier:


Tid

Miljö

Kroppsmätning

Sträcka

Hastighet

Kadens

Klocktid

Varaktighet

Varvtid

Senaste varvtid

Senaste auto.varvtid

Auto.varvtid

Höjd

Total stigning

Totalt utför

Stigning varv

Utför varv

Stigning auto.varvtid

Utför auto.varvtid

Puls

Snittpuls

Maxpuls

Snittpuls varv

Maxpuls varv

Snittpuls sen. varv

Kalorier

Maxpuls sen. varv

ZonePointer för puls

Tid i pulszon

Snittpuls auto.varvtid

Maxpuls auto.varvtid

Senaste snittpuls auto.varvtid

Senaste maxpuls auto.varvtid

Sträcka

Varvsträcka

Sträcka sen. varv

Sträcka auto.varvtid

Senaste sträcka auto.varvtid

Hastighet/tempo

Snitthastighet/-tempo

Maxhastighet/-tempo

Snitthastighet/-tempo varv

Max varvhastighet/-tempo

Maxhastighet/-tempo sen. varv

Snitthastighet/-tempo auto.varvtid

Maxhastighet/-tempo auto.varvtid

Sen. hastigh./tempo auto.varvtid

Sen. maxhastighet auto.varvtid

Snitthastighet/-tempo sen. varv

Kadens löpning/cykling

Snittkadens löpning/cykling

Kadens varv löpning/cykling

Maxkadens varv löpning/cykling

Snittkadens varv löpning/cykling

Snittkadens auto.varvtid löpning/cykling

Maxkadens löpning/cykling


Gester och Feedback

 • Vibrationsfeedback (på/av)

GPS och höjd

 • GPS registreringshastighet (hög precision/av)

Klicka på Spara när du har redigerat inställningarna för sportprofilen. Observera att de ändrade inställningarna måste synkroniseras till Polar-appen innan du kan använda dem. Se Synkronisera för mer information.

Observera att inställningen Puls synlig för andra enheter är som standard aktiverad för ett antal inomhussport-, gruppsport- och lagsportprofiler. Detta innebär att kompatibla enheter, som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, till exempel gymutrustning, kan avläsa din puls. Du kan kontrollera vilka sportprofiler som har Bluetooth-sändning aktiverad som standard via Polars lista Sportprofiler. Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth-sändning via inställningarna för sportprofiler.