Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Översätt

Översätt

Du kan använda appen Google Translate™ för att översätta meningar:

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Översätt.
  2. Du ser två språk som du kan översätta mellan. Du kan trycka på ett språks namn för att ändra det.
  3. Tryck på mikrofonikonen och säg den mening du vill översätta.

Översättningen visas på skärmen.