Du är här: Använda M600 > Navigera i M600 > Pekskärm

Använda pekskärmen

Du kan navigera i M600 med pekskärmen. Du kan använda pekskärmen genom att svepa, trycka, trycka och hålla eller dra.

  • Du kan svepa uppåt och nedåt för att bläddra i menyer och svepa åt höger och vänster, till exempel för att navigera i Polar-appen.
  • Du kan trycka på pekskärmen för att aktivera skärmen, för att öppna appar och meddelanden samt för att välja objekt.
  • Du kan trycka på och hålla in startskärmen för att byta klockdisplay. I Polar-appen kan du stoppa registreringen av ett träningspass genom att trycka på och hålla in stoppikonen. Se Polar-appen för mer information om hur du använder Polar-appen.
  • Du kan också dra med fingret på pekskärmen. Du kan till exempel dra emojis till meddelanden eller så kan du ställa in ett mönster för att låsa upp den låsta skärmen på din M600.