Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Statusikoner

Statusikoner

M600 visar aktuell status för smartklockan med små indikatorikoner.

Följande statusikoner kan visas på startskärmen på din M600:

Din M600 är frånkopplad från telefonen

Batteriet laddar

Flygplansläget är på

GPS-övervakning för dina platser är på

Stör ej-läge är aktiverat

Du har ett nytt meddelande