Löpprogram

Polar löpprogram är en färdig och personlig löpplan för att hjälpa dig att träna för ett lopp. Oavsett om du tränar för ett lopp på 5 km eller ett maraton anger löpprogrammet hur mycket och hur ofta du ska träna.

Polar löpprogram är anpassat till din konditionsnivå och utformat så att du tränar på rätt sätt och inte överanstränger dig. Programmet är skräddarsytt för din tävling och tar hänsyn till dina personliga egenskaper, träningsbakgrund och förberedelsetid. Programmen finns tillgängliga för tävlingar på 5 km, 10 km, halvmaraton och maraton. Du kan läsa mer om löpprogrammet här.

Polar löpprogram är gratis. Du behöver bara logga in på webbtjänsten på flow.polar.com och trycka på PROGRAM längst upp på sidan för att få en flygande start på din träning.