Du är här: Träna med Polar > Navigera i Polar-appen

Navigera i Polar-appen


Öppna Polar-appen

 • Tryck på frontknappen på din M600 (observera att du måste avsluta alla andra appar först).

ELLER

 • Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Polar.

ELLER

 • Använda din röst:
 1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
 2. Säg "Ok Google".
 3. Säg antingen "Öppna Polar" eller "Starta ett träningspass".

Se nedan för instruktioner om aktivering av röstigenkänningen "Ok Google" för att kunna använda din röst för att navigera i Polar-appen.


Använda pekskärmen och handledsgester för att navigera i Polar-appen

Bläddra bland menyer, listor och summeringar

 • Svep uppåt eller nedåt på skärmen.

ELLER

 • Vänd snabbt handleden fram och tillbaka.

Välja objekt

 • Tryck på ikonerna.

Gå tillbaka ett steg

 • Svep skärmen från vänster till höger.

Avsluta Polar-appen

 • Vrid handleden.

Använda frontknappen för att navigera i Polar-appen

 • I Polar-appmenyn trycker du på frontknappen för att öppna Training (Träning).
 • I listan över sportprofiler trycker du på frontknappen för att välja den sportprofilsikon som visas på skärmen.
 • Tryck på frontknappen för att markera ett manuellt varv under träningen.
 • Under träning trycker du på och håller in frontknappen för att pausa träningen.
 • I pausläge trycker du på och håller in frontknappen för att avsluta träningspasset.
 • På displayen med träningssummering trycker du på frontknappen för att öppna Polar-appmenyn.

Använda rösten för att navigera i Polar-appen

Du kan också använda rösten för att navigera i Polar-appen. Först måste du dock aktivera röstigenkänningen Ok Google på din smartklocka.

Aktivera röstigenkänningen Ok Google

 1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
 2. Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningsmenyn.
 3. Tryck på inställningsikonen.
 4. Sök efter och tryck på Anpassning.
 5. Tryck på Ok Google-igenkänning för att aktivera den (knappen blir blå).

Starta ett träningspass

 1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
 2. Säg "Ok Google".
 3. Säg antingen "Starta ett löppass" eller "Starta en cykeltur” för att starta träningspasset,
 4. ELLER

  säg "Starta ett träningspass" för att öppna listan över sportprofiler och sök efter och tryck på den sport du vill utföra för att starta träningspasset.

Pausa ett träningspass

 1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
 2. Säg ”Avsluta ett löppass" eller "Avsluta en cykeltur".