Du är här: Inställningar > Uppdatera systemprogram

Uppdatera systemprogram

Polar M600 använder sig av Wear OS by Google-systemet. Du får automatiskt ett meddelande i M600 när det finns en ny uppdatering av Wear OS by Google-systemet tillgänglig. Uppdateringen laddas ner till din M600 när smartklockan är ansluten för laddning och ansluten till telefonen via Bluetooth samt när telefonen är ansluten till internet.


Du kan också söka efter en tillgänglig programuppdatering för Wear OS by Google manuellt från smartklockan.

Söka manuellt efter uppdateringar

  1. Navigera till Inställningsappen och sök efter och tryck på System.
  2. Tryck på Om.
  3. Bläddra ned i listan för att söka efter och trycka på Systemuppdateringar.

M600 anger antingen att "Systemet är uppdaterat" eller "Systemuppdatering finns tillgänglig". Om en ny uppdatering finns tillgänglig påbörjas nedladdningen när din smartklocka är ansluten för laddning och ansluten till telefonen via Bluetooth samt när telefonen är ansluten till internet.


Installera programuppdatering

När systemuppdateringen har hämtats till din M600 får du ett meddelande om att uppdateringen är klar att installeras.

  1. Tryck på meddelandet.
  2. Tryck på bocken för att starta installationen.

Din smartklocka startar om och Android-systemet uppdateras.


Se även kapitlet Uppdatera Polar-appen i denna användarhandbok och svaret på frågan Hur kan jag kontrollera mina programversioner för M600 på Polar-supportens sidor.