Du är här: Använda M600 > Navigera i M600 > Dämpa och aktivera skärmen

Dämpa och aktivera skärmen

Skärmen på din M600 dämpas automatiskt när smartklockan inte används under en kort period. Du kan även dämpa skärmen manuellt.

Dämpa skärmen

  • Placera din handflata på skärmen tills klockan vibrerar.

Aktivera skärmen

  • Tryck på skärmen.

ELLER

  • Lyft snabbt upp M600 framför dig.

ELLER

  • Tryck kort på någon av knapparna.

Observera att du kan dämpa skärmen när Always-on-skärmen är påslagen. Om Always-on-skärmen är avstängd stängs skärmen till din M600 av när smartklockan inte använts under en kort period. Du kan även placera handflatan på skärmen för att stänga av den.