Du är här: Polar-funktioner > Mätmetoder för simning (simning i bassäng)

Mätmetoder för simning (simning i bassäng)

Med mätmetoder för simning kan du analysera varje simpass och följa dina resultat och din utveckling på lång sikt. Mätmetoderna registrerar din simsträcka, tid och tempo, simtagsfrekvens och identifierar även ditt simsätt. Med hjälp av SWOLF-poängen kan du dessutom förbättra din simteknik.

För att få den mest korrekta informationen ska du se till att du har ställt in på vilken hand du använder M600. Detta kan ställas in i Polar Flow-appen under Enheter > Polar M600, eller i Polar Flow webbtjänst från Ditt namn/profilbild > Produkter > Polar M600 > Inställningar.

Mätmetoder för simning finns tillgängliga i sportprofilerna för simning och Simning i bassäng. För att få mätmetoder för simning måste du ha minst Polar-appversion 2.0 på din M600.


Simsätt

M600 känner igen ditt simsätt och beräknar mätvärden specifika för simsättet och totalvärden för hela passet.

Simsätt som M600 känner igen:

 • Frisim
 • Ryggsim
 • Bröstsim
 • Fjärilsim

Tempo and Sträcka

Måtten för tempo och sträcka baseras på bassänglängden. För att få exakta data ska du därför se till att du har ställt in rätt bassänglängd. M600 känner igen när du vänder och använder informationen för att ge dig exakta data om tempo och sträcka.


Simtag

M600 anger hur många simtag du tar per minut eller per bassänglängd. Informationen kan användas för att ta reda på mer om din simteknik, rytm och tidtagning.


Swolf

SWOLF (förkortning för simning och golf) är ett indirekt mått på effektivitet. SWOLF beräknas genom att lägga ihop din tid och antalet simtag det tar för att simma en bassänglängd. Till exempel, 30 sekunder och 10 simtag för att simma en bassänglängd motsvarar SWOLF-poängen 40. Ju lägre din SWOLF är för en viss sträcka och stil, desto effektivare är du i allmänhet.

SWOLF-poängen är högst individuell och bör därför inte jämföras med andra simmares SWOLF-poäng. Det är snarare ett personligt verktyg som kan hjälpa dig att förbättra och finjustera din teknik samt att hitta en optimal effektivitet för olika simsätt.


Ställa in bassänglängd

Det är viktigt att du ställer in rätt bassänglängd, eftersom det påverkar tempo, sträcka och beräkning av simtagsfrekvens samt din SWOLF-poäng. Standardlängderna är 25 meter, 50 meter och 25 yards, men du kan också ställa in den manuellt till en anpassad längd. Den minsta längd som kan ställas in är 20 meter/yards.

Du kan se bassänglängden i förträningsläget, det vill säga när du har bläddrat genom listan över sportprofiler på din M600 för att visa profilen för Simning eller Bassängsimning. Följ anvisningarna nedan för att ändra den.

Ändra bassänglängd

 1. Bläddra i listan över sportprofiler i M600 för att hitta sportprofilen för Simning eller Bassängsimning.
 2. Tryck på bassängikonen bredvid sportikonen.
 3. Tryck på en av de förinställda bassänglängderna. Eller tryck på Anpassa om du vill använda en anpassad bassänglängd. Du kan ställa in en anpassad bassänglängd mellan 50 och 250 meter/yards. Tryck för att välja den längd du vill använda. Du kan även ändra bassänglängdsenhet genom att trycka på Bassänglängd (m/yd) längst upp i listan och sedan trycka på den enhet du vill använda.

Information om hur du lägger till nya sportprofiler till din M600 i din mobil finns på Polar-supportens sidor.


Starta ett simpass

 1. Tryck på frontknappen i din M600 för att öppna Polar-appen.
 2. Tryck på Träning eller tryck på frontknappen för att öppna listan över sportprofiler.
 3. Bläddra i listan över sportprofiler för att hitta Simning eller Bassängsimning.
 4. Kontrollera att bassänglängden är korrekt (visas på displayen).
 5. Tryck på frontknappen för att börja registrera ditt träningspass.

Du kan anpassa det som visas i träningsdisplayerna i din M600 i Polar Flow mobilapp eller webbtjänst.

Efter passet kan du visa en detaljerad analys av ditt simpass i Polar Flow-appen och Polar Flow webbtjänst.