Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > I form

I form

Med appen Google Fit™ kan du ställa in dagliga konditionsmål och se hur långt du har kvar för att uppnå dem. Fit mäter steg, tid, sträcka and kalorier.


Se din dags aktivitetsutveckling

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på I form.
  2. Svep uppåt för att se information om din aktivitet Idag: Du kan trycka på olika detaljer för att se mer information.

Du kan även använda appen för att se din aktuella puls: Svep uppåt för att hitta och trycka på pulsikonen.


Du kan lägga till nya konditionsmål genom att trycka på Lägg till mål.

Mer detaljerad information om hur du använder Google Fit-appen finns i Hjälpcentret för Android.