Du är här: Inställningar > Öppna inställningar

Öppna inställningar

Du kan visa och redigera inställningarna för din M600 i smartklockan i Inställningsappen.


Öppna Inställningar

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn.
  2. Sök efter och tryck på Inställningar.

ELLER

  1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
  2. Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningsmenyn.
  3. Tryck på inställningsikonen.