Du är här: Träna med Polar > Polar-appens menystruktur

Polar-appens meny


Träning

Det är här du startar dina träningspass. Öppna Träning för att se en lista över sportprofiler som du har i Polar-appen. Här kan du välja vilken sport du vill utöva.

Du kan redigera valet av sportprofiler som visas i Polar-appen på din M600 antingen i Polar Flow-appen eller i webbtjänsten Polar Flow. I mobilappens meny trycker du på Sportprofiler. Eller så går du till flow.polar.com och klickar på ditt namn i det övre högra hörnet och väljer Sportprofiler. I både mobilappen och webbtjänsten kan du lägga till och ta bort sporter och omorganisera listan för att hålla dina favoritsporter lättillgängliga i din M600.

När du vill börja träna väntar du tills din puls visas bredvid sportikonen. Om din valda sportprofil stöder GPS-spårning visas även GPS-ikonen. Den gröna cirkeln runt GPS slutar rotera när GPS-signalen hittas. Tryck på frontknappen eller ikonen för att välja sport, så börjar träningspasset.


Min dag

Du kan se utvecklingen av din dagliga aktivitet på startskärmen på din M600 när du använder Polars egna klockdisplayer, som "Polar Jumbo". I Min dag kan du se din dagliga aktivitet mer i detalj och dina träningspass för dagen.

Öppna Min dag för att se din aktivitetsstatus NU. Här ser du hur stor procentandel av ditt dagliga aktivitetsmål som du uppnått hittills. Utvecklingen visualiseras också i aktivitetsstapeln som gradvis fylls. Du kommer också att se hur många steg du har tagit, tillryggalagd sträcka och kalorier som du har förbrukat.

Bläddra i menyn Min dag för att se träningspassen du har gjort under dagen och alla planerade träningspass som du har skapat för dagen i webbtjänsten Polar Flow eller i Polar Flow-appen. Du kan öppna de senaste träningspassen för att visa dem mer i detalj.


Min puls

Här kan du snabbt kontrollera din nuvarande puls utan att starta ett träningspass. Strama helt enkelt åt armbandet, klicka på ikonen, och vänta ett ögonblick så får du se din nuvarande puls.

Svep åt höger för att gå tillbaka till Polar-appmenun, eller tryck på strömknappen på sidan för att gå tillbaka till hemmenyn.


Synkronisera

Gäller endast på Polar M600 ihopparad med en iPhone

Polar-appen i din M600 synkroniserar dina tränings- och aktivitetsdata med Polar Flow-appen automatiskt när du har slutfört ett träningspass. Om du däremot inte tränar med Polar-appen och vill se dina aktivitetsdata i mobilappen måste du använda manuell synkronisering. Du kan göra det genom att trycka på ikonen Synkronisera. På M600 visas Synkroniserar under tiden och Slutförd efter en synkronisering.

När Polar-appen på din M600 synkroniserar med mobilappen synkroniseras även dina aktivitets- och träningsdata automatiskt via en internetanslutning till webbtjänsten.