Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Find my phone (Hitta min telefon)

Hitta min telefon

Gäller endast på Polar M600 ihopparad med en Android-telefon

Om du inte kan hitta din telefon kan du använda din M600 för att få telefonen att ringa, även om telefonen är inställd på tyst läge eller att endast vibrera.

Observera att M600 måste vara ansluten till din telefon via Bluetooth för att denna funktion ska fungera.


Få telefonen att ringa

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Hitta min telefon.
  2. Om telefonen är inom det avstånd som krävs för att Bluetooth-anslutningen ska fungera kommer telefonen att börja ringa. Försök annars att flytta dig så att du kommer inom en räckvidd på 10 meter från telefonen utan några föremål emellan.
  3. Du kan stoppa telefonen från att ringa genom att trycka på X på skärmen på M600 eller genom att öppna telefonen.