Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Påminnelser

Påminnelser


Påminnelser sparas i Google Kalender-appen.


iPhone-användare: Du kan installera Google Kalender-appen från App Store. Du måste du logga in på Kalender-appen med samma Google-konto som du använder i Wear OS by Google-appen.

Logga in på Kalender-appen

  1. Installera Google Kalender-appen i din iPhone från App Store.
  2. Öppna appen och välj att logga in med samma Google-konto som du använder i Wear OS by Google-appen.
  3. Tryck på KOMMA IGÅNG.

Du kan ställa in M600 för att påminna dig om att göra något vid en viss tidpunkt eller plats. Påminnelser visas som meddelanden i M600.

Ställa in en påminnelse

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Påminnelser.
  2. Tryck på plusikonen.
  3. Säg din uppgift med en tid eller plats. Du kan till exempel säga "Se på det nya TV-programmet klockan sju."

Markera en påminnelse som klar med appen

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Påminnelser.
  2. Svep påminnelsen du vill arkivera till endera sidan.