Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Krmarjenje v uri M600 > Gibi zapestja

Gibi zapestja

Za krmarjenje po uri M600 lahko uporabite gibe zapestja. Zapestje lahko obrnete navzven in navznoter, da drsite navzgor in navzdol po obvestilih in menijih. Za izhod iz pogleda ure lahko tudi stresete zapestje.

Preden lahko pričnete uporabljati gibe zapestja, jih morate vklopiti.

Za vklop gibov zapestja

  1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Gestures (Gibi) in jo tapnite.
  2. Tapnite Wrist gestures (Gibi zapestja), da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva modro) ali izklopite (stikalo se obarva sivo).

Ogledate si lahko videoposnetek z nasveti za uporabo gibov zapestja in hkrati vadite njihovo uporabo. Videoposnetki z nasveti so na voljo v istem meniju Gestures (Gibi), v katerem ste vklopili to funkcijo. Drsite po meniju Gestures (Gibi), da poiščite možnost Sync (Sinhroniziraj), ki jo nato tapnete. Za podrobnejše informacije o načinih uporabe gibov zapestja glejte spletno mesto Wear OS by Google Help.