Vi ste tukaj: Funkcije Polar > Funkcije Polar Smart Coaching > 24/7 Activity Tracking (24/7 sledenje dejavnosti)

24/7 Activity Tracking (24/7 sledenje dejavnosti)

Aplikacija Polar na vaši uri M600 sledi vaši dejavnosti z vgrajenim 3D-pospeševalnikom, ki beleži gibanje vaših zapestij. Omogoča analizo frekvence, intenzivnosti in rednosti gibov ter zagotavlja fizične informacije, ki vam omogočajo vpogled v vašo vsakodnevno dejavnost in vašo redno vadbo. Priporočamo, da uro M600 nosite na nedominantni roki in zagotovite natančnejše sledenje dejavnosti.

Funkcija sledenja dejavnosti je ves čas vklopljena. Če na uri M600 uporabljate prikaz ure Polar, si boste lahko napredek dejavnosti ogledali na začetnem zaslonu.


Cilj dejavnosti

Aplikacija Polar vas vsak dan vodi pri doseganju cilja dejavnosti. Cilj dejavnosti temelji na vaših osebnih podatkih in nastavitvi stopnje dejavnosti, ki jih najdete v nastavitvah Daily Activity Goal (Dnevni cilj dejavnosti) v spletni storitvi Polar Flow. Prijavite se v spletno storitev, kliknite ime/sliko profila v zgornjem kotu in pojdite v zavihek Daily Activity Goal (Dnevni cilj dejavnosti) pod možnostjo Settings (Nastavitve).

Nastavitev dnevnega cilja dejavnosti vam omogoči, da med tremi ravnmi intenzivnosti izberete cilj, ki je najboljši približek vašega običajnega dne in dejavnosti. Pod izbirnim območjem si lahko ogledate, kako dejavni morate biti, da dosežete svoj dnevni cilj dejavnosti pri izbrani ravni. Npr. če delate v pisarni in večino dne sedite, je pričakovano, da boste na običajen dan dosegli približno štiri ure dejavnosti pri nizki intenzivnosti. Za ljudi, ki v službi veliko stojijo in hodijo, je cilj višji.


Podatki o dejavnosti

Aplikacija Polar beleži vaš napredek pri doseganju dnevnega cilja. Napredek dejavnosti lahko spremljate v vrstici dejavnosti pod možnostjo My day (Moj dan) ali na prikazih ure Polar.


Na prikazu ure Polar Activity krožec okoli datuma in časa ter odstotka pod njima kaže vaš napredek k dnevnemu cilju dejavnosti. Krožec se z vašo dejavnostjo postopoma barva svetlo modro.


Skladno z napredkom k dnevnemu cilju dejavnosti se prikaz ure Polar Jumbo postopoma barva svetlo modro.


V pogledu ure Polar Combo si lahko ogledate celotno opravljeno dejavnost, saj se skladno s tem obod vašega pogleda ure postopoma barva. Barvo lahko spremenite skladno s svojimi željami tako, da tapnete in pridržite pogled ure ter izberete možnost Styles (Slogi). Odstotek ciljne dnevne dejavnosti, ki ste ga doslej dosegli, bo prikazan tudi v levem spodnjem kotu pogleda ure.

V pogledu ure Polar Combo, če ste na levi lokaciji [zapleta] izbrali Polar > Activity (Dejavnost), si lahko ogledate celotno opravljeno dejavnost, saj se skladno s tem obod vašega pogleda ure postopoma barva.

V meniju My Day (Moj dan) si lahko ogledate podrobnejše podatke za skupno dnevno dejavnost in pridobite navodila za doseganje dnevnega cilja dejavnosti.


  • Steps (Koraki): Koraki, ki ste jih doslej naredili. Podatki o količini in vrsti gibanja telesa se beležijo in pretvarjajo v oceno korakov.
  • Distance (Razdalja): Razdalja, ki ste jo doslej prehodili. Izračun razdalje temelji na vaši višini in prehojenih korakih.
  • Calories (Kalorije): Prikazuje, koliko kalorij ste porabili med vadbo, vašo dejavnost in BMR (bazalni metabolizem: minimalna količina energije, ki je potrebna za vzdrževanje vseh življenjsko pomembnih funkcij).

Če imate za prikaz ure nastavljen prikaz Polar Jumbo, lahko na začetnem zaslonu hitro odprete prikaz dejavnosti. Preprosto tapnite svetlo modro ikono dejavnosti.

Za ogled dejavnosti, ki jo še morate opraviti, da bi dosegli dnevni cilj dejavnosti, tapnite prikaz podatkov o dejavnosti, ko je na zaslonu odprt prikaz podatkov o dejavnosti.

Tukaj so na voljo možnosti za nizko, srednje intenzivno ali visoko intenzivno dejavnost. V predlogih »stanje« označuje nizko intenzivnost, »hoja« srednjo intenzivnost, »lahkotni tek« pa visoko intenzivnost. S praktičnimi nasveti, kot je »50-minutna hoja« ali »20-minutni lahkotni tek«, lahko izberete način za doseganje vašega današnjega cilja.

V aplikaciji Polar Flow in spletni storitvi Polar Flow je na voljo še več primerov za nizko intenzivno, srednje intenzivno in visoko intenzivno dejavnostjo.

Če uporabljate prikaz ure Polar, vas o doseženem dnevnem cilju dejavnosti obvesti opozorilo z vibriranjem.


Opozorilo o nedejavnosti

Splošno znano je, da telesna dejavnost igra pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja. Poleg telesne dejavnosti je pomembno, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju. Dolgotrajno sedenje negativno vpliva na vaše zdravje, tudi če ste aktivni in dosežete zadostno dnevno dejavnost. Aplikacija Polar zazna, če ste neaktivni dlje časa v dnevu, ter vam pomaga prekiniti sedenje in preprečiti njegove negativne učinke na vaše zdravje.

Ne glede na to, katero stopnjo dejavnosti ste nastavili za vaš dnevni cilj aktivnosti, boste prejeli obvestilo o neaktivnosti, če nepremično sedite 55 minut: Na zaslonu se izpiše It's time to move (Čas za razgibavanje), ki ga spremlja kratka vibracija. Vstanite se in odkrijte lastne načine za dejavnost. Sprehodite se, naredite raztezne vaje ali izvedite kakšno drugo dejavnost pri nizki intenzivnosti. Ko se začnete gibati ali pritisnete kateri koli gumb, se sporočilo skrije.

Če v petih minutah ne pričnete z nobeno dejavnostjo, boste prejeli opozorilo o nedejavnosti. Opozorilo o nedejavnosti si lahko ogledate v razdelku My day (Moj dan) v aplikaciji Polar pod podatki o dnevni dejavnosti. V aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow si lahko ogledate tudi, koliko opozoril o nedejavnosti ste prejeli na posamezen dan. Tako lahko preverite rutino za pretekle dni in uvedete spremembe za aktivnejši življenjski slog.

Opozorila o nedejavnosti ne bodo vplivala na vaš napredek pri doseganju dnevnega cilja dejavnosti.


Podatki o spancu v spletni storitvi Flow in aplikaciji Flow

Za več informacij o podatkih o spancu v aplikaciji Polar na napravi M600 glejte poglavje Polar Sleep Plus.

Polarjeve naprave s funkcijo merjenja dejavnosti 24/7 na podlagi gibov zapestja samodejno zaznajo, kdaj zaspite, kdaj spite in kdaj se zbudite. Naprave ponoči spremljajo premikanje vaše roke, da beležijo vse prekinitve vašega spanca, in vam povedo, koliko časa ste dejansko spali. Zaznavanje spanca temelji na beleženju premikov vaše nedominantne roke z digitalnim senzorjem s 3D-pospeševalnikom.

Z beleženjem svojega spanca dobite vpogled v svoje vzorce spanja, kar vam omogoči, da vidite, kje so možne izboljšave ali spremembe. S primerjavo povprečij med posameznimi nočmi in ocenjevanjem vzorcev boste lahko prepoznali, katere vaše dnevne dejavnosti vplivajo na vaš spanec. S pomočjo tedenskih povzetkov v računu Polar Flow boste lahko ocenili, kako reden je vaš vzorec spanja-budnosti.

Kaj meri Polar Sleep PlusTM – ključni deli sledenja spancu

  • Sleep time (Čas spanja): Možnost Sleep time (Čas spanja) meri čas od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite. Vaša Polarjeva naprava spremlja vaše gibe, prek katerih zazna, kdaj zaspite in se zbudite. Prav tako zazna, kdaj pride do prekinitve spanca med časom spanja.
  • Actual sleep (Dolžina dejanskega spanca): Možnost Actual sleep (Dejanska dolžina spanca) meri dejanski čas spanca od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite. Natančneje, meri čas spanca brez prekinitev. V dejansko dolžino spanca je vključen samo čas, ko dejansko spite. Dejanska dolžina spanca je lahko navedena v obliki odstotka [%] in časa [h:min].
  • Interruptions (Prekinitve): Med običajnim nočnim spanjem so prisotne mnoge krajše in daljše prekinitve spanca. Ali se boste teh prekinitev spomnili, je odvisno od njihove dolžine. Krajših prekinitev se običajno ne spomnimo. Daljših, npr. če vstanete, da naredite požirek vode, pa se lahko.
  • Sleep continuity (Neprekinjenost spanca): Neprekinjenost spanca opisuje stopnjo neprekinjenosti spanca. Neprekinjenost spanca se ocenjuje na lestvici 1–5, pri čemer 5 pomeni zelo neprekinjen spanec. Nižja kot je vrednost, več prekinitev je vključeval vaš spanec. Dober spanec vključuje dolge neprekinjene segmente spanca in ne vključuje pogostih prekinitev.
  • Self-evaluation (Samoocena): Poleg prikaza objektivne matrike vas storitev Flow spodbuja, da vsak dan opravite samooceno spanca. Spanec pretekle noči lahko ocenite na petstopenjski lestvici: zelo slabo – slabo – v redu – dobro – zelo dobro. Ko odgovorite na ta vprašanja, boste prejeli razširjeno različico povratnih informacij o trajanju in kakovosti vašega spanca.

Podatki o dejavnosti v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow

Z mobilno aplikacijo Polar Flow lahko spremljate in analizirate svoje podatke o dejavnosti na poti in sinhronizirate svoje podatke iz aplikacije Polar v spletno storitev Polar Flow. Spletna storitev vam zagotavlja najpodrobnejši vpogled v podatke o vaši dejavnosti.