Vi ste tukaj: Vadba z napravo Polar > Krmarjenje v aplikaciji Polar

Krmarjenje v aplikaciji Polar


Za odpiranje aplikacije Polar

 • Pritisnite prednji gumb ure M600 (upoštevajte, da morate pred tem zapreti druge aplikacije).

ALI

 • Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Polar.

ALI

 • Uporabite glasovne ukaze:
 1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
 2. Recite »Ok Google«.
 3. Recite ali »Open Polar« (Odpri Polar) ali »Start a workout« (Začni vadbo).

Za navodila za vklop funkcije prepoznavanja glasu "Ok Google", da boste lahko z glasom krmarili po aplikaciji Polar, glejte spodaj.


Krmarjenje v aplikaciji Polar prek prikazovalnika na dotik in z gibi zapestja

Za brskanje po menijih, seznamih in povzetkih

 • Podrsnite po prikazovalniku navzgor ali navzdol.

ALI

 • Zapestje obrnite navzven in navznoter.

Za izbiro elementov

 • Tapnite ikone.

Za vračanje za en korak nazaj

 • Podrsnite po prikazovalniku z leve proti desni.

Za izhod iz aplikacije Polar

 • Stresite zapestje.

Krmarjenje v aplikaciji Polar s prednjim gumbom

 • V meniju aplikacije Polar pritisnite prednji gumb, da odprete možnost Training (Vadba).
 • Na seznamu športnih profilov pritisnite prednji gumb, da izberete ikono športnega profila, prikazanega na prikazovalniku.
 • Med vadbo pritisnite prednji gumb, da ročno zabeležite krog.
 • Za začasno prekinitev vadbe med vadbo pritisnite stranski gumb in ga pridržite.
 • Za prekinitev vadbe v načinu začasne prekinitve pritisnite prednji gumb in ga pridržite.
 • Za odpiranje menija aplikacije Polar v pogledu povzetka po vadbi pritisnite prednji gumb.

Krmarjenje v aplikaciji Polar z glasovnimi ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko tudi krmarite v aplikaciji Polar. Najprej pa morate v pametni uri vklopiti funkcijo prepoznavanja glasu »Ok Google«.

Za vklop funkcije prepoznavanja glasu »Ok Google«

 1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
 2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
 3. Tapnite ikono za nastavitve.
 4. Poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo tapnite.
 5. Tapnite možnost "Ok Google" detection (Zaznavanje sprožilne besede »Ok Google«), da jo vklopite (drsnik se bo obarval modro).

Za začetek vadbe

 1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
 2. Recite »Ok Google«.
 3. Za začetek vadbe recite »Start a run« (Začni tek) ali »Start a bike ride« (Začni vožnjo s kolesom)
 4. ALI

  recite »Start a workout« (Začni vadbo), da odprete seznam športnih profilov, nato za začetek vadbe poiščite šport, ki ga želite izvajati, in ga tapnite.

Za začasno prekinitev vadbe

 1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
 2. Recite »Stop a run« (Prekini tek) ali »Stop a bike ride« (Prekini vožnjo s kolesom).