Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > M600 Uporabniški priročnik (AW 2.0) | Zasnova menija

Zasnova menija

Začetni zaslon

Začetni zaslon predstavlja izhodišče za brskanje po pametni uri. Na začetnem zaslonu si lahko ogledate trenutni čas. Glede na prikaz ure si lahko ogledate tudi druge informacije. Za več informacij si oglejte nastavitve prikazov ure.

Na začetnem zaslonu si lahko ogledate obvestila, na katerih so prikazane različne pomembne informacije in stanje ure M600. Za več informacij o različnih stanjih glejte poglavje Ikone stanja.

Na začetnem zaslonu lahko hitro preklopite iz katerega koli mesta v uri M600 tako, da pritisnete stranski gumb ali stresete zapestje. Za več informacij o krmarjenju v pametni uri glejte poglavje Krmarjenje v uri M600.


Meni za hitre nastavitve

Z vrha začetnega zaslona lahko povlečete meni za hitre nastavitve, kjer so na voljo naslednje nastavitve:

Airplane mode (Letalski način): tapnite za vklop in izklop letalskega načina.

Theater mode (Način kina): tapnite, da popolnoma izklopite zaslon.

Do not disturb mode (Način »Ne moti«): tapnite, da utišate obvestila na uri M600.

Settings (Nastavitve): tapnite, da odprete nastavitveno aplikacijo.


Meni z aplikacijami

V meniju z aplikacijami so prikazane ikone vseh aplikacij, ki jih uporabljate na uri M600.


Za odpiranje menija z aplikacijami

  • Pritisnite stranski gumb za vklop.

Za odpiranje in uporabo aplikacij

  • Aplikacijo lahko začnete uporabljati tako, da tapnete njeno ikono v meniju z aplikacijami.

ALI

  • Aplikacijo lahko odprete tudi na aktivnem začetnem zaslonu z glasovnim ukazom »Ok Google, open (the app's name)« (Ok, Google, odpri (ime aplikacije).

Za več informacij o privzetih aplikacijah na uri M600 glejte meni z aplikacijami.