Vi ste tukaj: Nastavitve > Nastavitve prikazovalnika

Nastavitve prikazovalnika

Za prilagajanje svetlosti prikazovalnika

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Display (Zaslon) in jo tapnite.
 2. Tapnite Adjust brightness (Prilagodi svetlost).
 3. Izberite želeno svetlost in jo tapnite.

Če zmanjšate svetlost prikazovalnika na uri, lahko s tem podaljšate življenjsko dobo baterije.


Vklop/izklop načina stalno vklopljenega prikazovalnika

Izberete lahko, ali na zatemnjenem zaslonu prikazan čas ali bo ta popolnoma izklopljen, ko ure ne uporabljate.

Za spreminjanje nastavitve prek ure M600

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Display (Zaslon) in jo tapnite.
 2. Tapnite Always-on screen (Stalno vklopljen prikazovalnik), da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva modro) ali izklopite (stikalo se obarva sivo).

Za spreminjanje nastavitve prek mobilnega telefona

 1. V mobilnem telefonu zaženite aplikacijo Wear OS by Google.
 2. Tapnite ikono za nastavitve.
 3. Za uporabnike mobilnih telefonov Android: Poiščite možnost M600 pod možnostjo Device settings (Nastavitve naprave) in jo tapnite.

 4. S stikalom vklopite ali izklopite možnost Always-on screen (Stalno vklopljen prikazovalnik).

Če je vklopljen način stalno vklopljenega prikazovalnika, prikazovalnik ure M600 pa je črn, lahko prikazovalnik znova vklopite tako, da ga tapnete, da zapestje s pametno uro hitro dvignete predse ali da pritisnete stranski gumb za vklop.

Če nastavite, da se prikazovalnik ure M600 izklopi, ko pametne ure ne uporabljate, boste podaljšali življenjsko dobo baterije.


Vklop/izklop zaklepa prikazovalnika

Samodejni zaklep prikazovalnika lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, ko ure M600 ne nosite. Nastavite lahko, da lahko zaklenjeni prikazovalnik odprete tako, da narišete vzorec za zaklepanje mobilnega telefona, da vnesete številko PIN ali da vnesete geslo.

Za vklop zaklepa prikazovalnika

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo tapnite.
 2. Tapnite možnost Screen lock (Zaklepanje zaslona).
 3. Izberete lahko Pattern (Vzorec), PIN (Številka PIN), Password (Geslo) ali None (Brez) (izklop).
 4. Da ustvarite vzorec za zaklepanje zaslona, številko PIN ali geslo, sledite zaslonskim navodilom.

Ko je zaklep prikazovalnika nastavljen tako, da se samodejno vklopi, lahko prikazovalnik zaklenete tudi ročno:

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo tapnite.
 2. Tapnite možnost Lock screen now (Zaslon zakleni zdaj).
 3. Izbiro potrdite tako, da tapnete kljukico.

Za izklop zaklepa prikazovalnika

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo tapnite.
 2. Tapnite možnost Screen lock Automation (Samodejno zaklepanje zaslona).
 3. Narišite vzorec za zaklepanje prikazovalnika ali vnesite številko PIN ali geslo.
 4. Poiščite možnost None (Brez) in jo tapnite.
 5. Izklop samodejnega zaklepanja zaslona potrdite tako, da tapnete kljukico.

Vklop/izklop zaslona na dotik

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.

Kadar ne želite, da se prikazovalnik odziva na dotik, npr. v vodi, lahko omogočite zaklep funkcije dotika, ki izklopi zaslon na dotik vaše pametne ure.

Za vklop funkcije zaklepa zaslona

 1. Podrsnite na domačem zaslonu od zgoraj navzdol
 2. Tapnite ikono za nastavitve.
 3. Tapnite Display (Zaslon).
 4. Tapnite možnost Touch lock (Zaklep funkcije dotika).
 5. Izbiro zaklepa funkcije dotika potrdite tako, da tapnete kljukico.

Za izklop funkcije zaklepa zaslona

 • Pritisnite stranski gumb za vklop.

Za prilagajanje velikosti pisave

Če želite, lahko spremenite velikost besedila na prikazovalniku ure M600.

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Display (Zaslon) in jo tapnite.
 2. Tapnite Font size (Velikost pisave).
 3. Izbirate lahko med možnostma Small (Majhna) in Normal (Običajna). Želeno velikost pisave vklopite tako, da jo tapnete.

Za približevanje in pomanjševanje prek prikazovalnika ure M600

Če slabo vidite vsebino na prikazovalniku ure M600, lahko vklopite funkcijo povečave.

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Accessibility (Dostopnost) in jo tapnite.
 2. Tapnite možnost Magnification gestures (Kretnje za povečavo).
 3. Izbiro potrdite tako, da tapnete kljukico.

Po vklopu povečave lahko približate in pomanjšate prikazovalnik ure M600 tako, da trikrat tapnete prikazovalnik.