Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Zasnova menija > Meni z aplikacijami > Štoparica

Štoparica

Uro M600 lahko uporabljate kot štoparico.


Za zagon ure štoparice

  1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Stopwatch (Štoparica).
  2. Štoparico zaženite tako, da tapnete ikono za predvajanje.

Na prikazovalniku se odpre štoparica.


Za začasno zaustavitev štoparice

  • Tapnite ikono za začasno zaustavitev.

Za ponovni zagon ure štoparice

  • Tapnite ikono za predvajanje.

Za ponastavitev štoparice

Če želite štoparico ponastaviti na vrednost nič:

  • V načinu začasnega premora tapnite ikono za ponastavitev.