Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Asistent Google

Asistent Google

Zaenkrat je ta funkcija na voljo samo v angleščini, francoščini, nemščini, japonščini, korejščini in portugalščini (brazilski).

Z glasom lahko Asistenta Google prosite za pomoč. Najprej pa morate v pametni uri vklopiti funkcijo prepoznavanja glasu »Ok Google«.

Za vklop funkcije prepoznavanja glasu »Ok Google«

  1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
  2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
  3. Tapnite ikono za nastavitve.
  4. Poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo tapnite.
  5. Tapnite možnost "Ok Google" detection (Zaznavanje sprožilne besede »Ok Google«), da jo vklopite (drsnik se bo obarval modro).

Za odpiranje Asistenta Google

  1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
  2. Stranski gumb za vklop pritisnite in pridržite ali recite »Ok Google«. Prikazalo se bo besedilo Hi, how can I help? (Pozdravljeni, kako vam lahko pomagam?)
  3. Prosite za pomoč Asistenta Google. Recite npr. »How do you say `hello´ in Spanish?« (Katera je španska beseda za »zdravo«?) ali »Start a run« (Začni tek).

Za kaj lahko uporabite Asistenta Google

Uri M600 lahko zastavite vprašanja o stvareh, ki vas zanimajo. Npr. prevajate lahko besede, rešujete matematične zagonetke ali iščete naključna dejstva. Na prikazovalniku ure M600 se izpiše odgovor na vaše vprašanje. Glede na vaše vprašanje, vam lahko pametna ura predlaga tudi povezavo z zadevnimi informacijami, ki jo lahko odprete prek mobilnega telefona.

Asistentu Google lahko ukažete tudi, da izvede preprosta opravila, npr. nastavi časovnik ali pošlje besedilno sporočilo.

Če počakate trenutek, boste zatem, ko se na prikazovalniku ure M600 izpiše »Hi, how can I help?« (Pozdravljeni, kako vam lahko pomagam?), na dnu zaslona videli majhno puščico, ki kaže navzgor. Nato lahko podrsnete navzgor in si ogledate primere, za katere lahko uporabite Asistenta Google.

Za več informacij o aplikaciji Asistent Google obiščite spletno mesto Wear OS by Google Help.