Po vadbi

Zagotoviti si takojšnjo analizo in poglobljene informacije o vadbi z aplikacijo Polar, aplikacijo Polar Flow in spletno storitvijo Polar Flow.


Povzetek vadbe na uri M600

Po vsaki vadbi boste prek naprave, ki jo nosite, prejeli takojšnji povzetek vadbe.


Informacije v povzetku so odvisne od športnega profila. Razpoložljivi podatki vključujejo:

Duration (Trajanje): Trajanje vadbe.
Distance (If applicable to your sport) (Razdalja (če je ustrezno za vaš šport)): Razdalja, dosežena med vadbo.
Average heart rate (Povprečni srčni utrip): Povprečni srčni utrip med vadbo.
Maximum heart rate (Maksimalni srčni utrip): Maksimalni srčni utrip med vadbo.
Average pace/speed (If applicable to your sport) (Povprečni tempo/hitrost (če je ustrezno za vaš šport)): Povprečni tempo/hitrost vadbe.
Maximum pace/speed (If applicable to your sport) (Maksimalni tempo/hitrost (če je ustrezno za vaš šport)): Maksimalni tempo/hitrost vadbe.
Average cadence (Povprečna kadenca): Povprečna kadenca med vadbo.
Maximum cadence (Maksimalna kadenca): Največja kadenca med vadbo.
Maximum altitude (Maksimalna nadmorska višina): Največja nadmorska višina med vadbo.
Ascended meters/feet (Spust v metrih/čevljih): Spust v metrih/čevljih med vadbo.
Descended meters/feet (Vzpon v metrih/čevljih): Vzpon v metrih/čevljih med vadbo.
Calories (Kalorije): Kalorije, porabljene med vadbo.
Fat burn % of calories (Delež izgorevanja maščobe kalorij): Kalorije, ki prihajajo iz maščob in ki so med vadbo izražene kot odstotek vseh porabljenih kalorij.
Heart rate zones (Območja srčnega utripa): Trajanje vadbe v različnih območjih srčnega utripa.
Running index (Tekaški indeks): Razred tekaške zmogljivosti in številčna vrednost. Za več informacij glejte poglavje Running Index (Tekaški indeks).
Training load (Obremenitev med vadbo): Izračunana obremenitev med vadbo.
Training Benefit (Koristi vadbe): Povratne informacije o učinkovitosti vadbe.

Povzetek vadbe si lahko ogledate pozneje v možnosti My Day (Moj dan).

Za poznejši ogled povzetka vadbe

  1. Pritisnite prednji gumb, da odprete aplikacijo Polar.
  2. Podrsnite navzgor, da poiščete funkcijo My day (Moj dan) in jo tapnite.
  3. Podrsnite navzdol, da si ogledate vadbe za današnji dan.
  4. Tapnite vadbo, ki si jo želite ogledati v pogledu povzetka.

V aplikaciji Polar si lahko ogledate povzetke vadbe samo za trenutni dan. V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow si lahko ogledate tudi celotno zgodovino vadbe s podrobnejšo analizo.


Podatki vadbe v aplikaciji Polar Flow

Po vsaki vadbi hitro analizirajte podatke v mobilnem telefonu. Aplikacija Polar na uri M600 po koncu vadbe samodejno sinhronizira podatke vaše vadbe z aplikacijo Polar Flow.

Za več informacij glejte poglavji Aplikacije in storitve Polar in Sinhroniziranje.


Podatki vadbe v spletni storitvi Polar Flow

V spletni storitvi Polar Flow lahko analizirate vsako podrobnost vadbe in spoznate več o svoji zmogljivosti. Sledite svojemu napredku in najboljše vadbe delite z drugimi.

Za več informacij glejte poglavji Aplikacije in storitve Polar in Sinhroniziranje.