Vi ste tukaj: Vadba z napravo Polar > Vadba z aplikacijo Polar > Začasna prekinitev/zaustavitev vadbe

Začasna prekinitev/zaustavitev vadbe

Za začasno prekinitev vadbe


  • Pritisnite prednji gumb in ga pridržite.

ALI

  • V pogledu vadbe podrsnite v desno, da poiščete ikono za začasno prekinitev, ki jo tapnete.

Povzetek vadbe si lahko v načinu začasne prekinitve ogledate tako, da podrsnete v levo.


Za nadaljevanje vadbe, ki je bila začasno prekinjena


  • Tapnite ikono zelene puščice.

Za zaustavitev vadbe


  • Med vadbo ali v načinu začasne prekinitve pritisnite prednji gumb in ga pridržite, dokler zeleni števec ne doseže vrednosti nič.

ALI

  • V načinu začasne prekinitve tapnite in pridržite ikono rdeče puščice za zaustavitev, da ustavite beleženje.