Vi ste tukaj: Vadba z napravo Polar > Vadba z aplikacijo Polar > Med vadbo

Med vadbo

Pogledi vadbe

Za brskanje po pogledih vadbe

 • Podrsnite po prikazovalniku navzgor ali navzdol.

ALI

 • Zapestje obrnite navzven in navznoter.

Oglejte si videoposnetek z nasveti o krmarjenju po aplikaciji Polar med vadbo.

Informacije, ki so prikazane v pogledih vadbe, so odvisne od vaših prilagoditev izbranega športnega profila. V aplikaciji Polar Flow ali spletni storitvi Polar Flow lahko prilagajate nastavitve za vsak športni profil.

Npr. pogledi vadbe lahko vsebujejo naslednje informacije:


Vaš trenutni srčni utrip
Srčni utrip ZonePointer
Trajanje vadbe


Razdalja, ki ste jo doslej opravili med vadbo
Trenutni tempo
Čas dneva
Kalorije, ki ste jih doslej porabili med vadbo


Pogled samodejnega kroga

Uporabno, če ste v izbranem športnem profilu vklopili nastavitev samodejnega kroga. Za več informacij o spreminjanju nastavitev športnih profilov glejte razdelek Sport profiles in Polar Flow web service (Športni profili v spletni storitvi Polar Flow) ali Sport profiles in Polar Flow app (Športni profili v aplikaciji Polar Flow) na straneh za podporo družbe Polar.

Za ogled pogleda samodejnega kroga

 • V vadbenem pogledu podrsnite v levo.

Za ogled prejšnjih krogov

 • Pogled kroga podrsnite navzgor.

Glede na nastavitve samodejnega kroga bo pogled kroga vseboval naslednje:


Trajanje kroga ali razdaljo kroga
Povprečna hitrost ali tempo
Povprečen srčni utripFunkcije med vadbo

Krog lahko med vadbo ročno zabeležite.

Za beleženje kroga

 • Pritisnite prednji gumb.

Ko ročno zabeležite prvi krog, boste v aplikaciji Polar za to vadbo ročno ustvarili pogled kroga.

Uporabite lahko tudi nastavitev samodejnega beleženja krogov. V spletni storitvi Polar Flow lahko v možnost Basics (Osnove) uredite nastavitve športnega profila in možnost Automatic lap (Samodejni krog) nastavite na možnost Lap distance (Dolžina kroga) ali Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem zabeleženem krogu. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem zabeleženem krogu nastavite trajanje.


Prikazovalnik lahko nastavite tako, da se med vadbo ne izklopi.

Ohranjanje vklopljenega prikazovalnika

 1. Podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
 2. Če prek telefona, ki ste ga združili z uro M600, ali prek aplikacije Google Play Music na uri M600 med vadbo poslušate glasbo, bo najprej prikazan pogled s kontrolniki glasbe. Nato boste morali podrsniti v levo, da poiščete pogled Backlight (Osvetlitev v ozadju).

 3. Tapnite ikono žarnice s križcem, da v trenutni vadbi znova vklopite možnost Backlight ON (Vklop osvetlitve v ozadju).

Osvetlitev v ozadju morate posebej vklopiti za vsako vadbo.

Če je prikazovalnik vklopljen med vadbo, se bistveno zmanjša čas delovanja baterije naprave M600: s samodejno osvetlitvijo prikazovalnika se čas delovanja povprečno zmanjša na 5 ur vadbe, v svetlih pogojih, ko je kontrast prikazovalnika najvišji, pa se lahko čas delovanja povprečno zmanjša na 3 ure vadbe.


Zaslon na dotik lahko v aplikaciji Polar med vadbo izklopite.

Zaklepanje zaslona na dotik

 1. Podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
 2. Podrsniti v levo, da poiščete pogled Screen lock (Zaklep zaslona).
 3. Tapnite ikono odklenjene ključavnice, da v trenutni vadbi znova vklopite možnost Screen lock ON (Vklop zaklepa prikazovalnika).

Zaklep prikazovalnika morate posebej vklopiti za vsako vadbo.

Možnost Screen lock ON (Vklop zaklepa vadbe) izklopi zaslon na dotik samo v aplikaciji Polar. Glede na pogled, ki ste ga imeli odprtega, ko ste zaklenili zaslon na dotik, lahko za drsenje po pogledih vadbe ali samodejnih ali ročnih pogledih kroga obrnete zapestje navznoter in navzven.

Zaslon na dotik lahko še vedno uporabite za krmarjenje po pametni uri, in sicer tako, da zapustite aplikacijo Polar s pritiskom stranskega gumba za vklop. V zaklenjen pogled aplikacije Polar se lahko vrnete tako, da tapnete ploščico Recording on (Snemanje vklopljeno) na domačem zaslonu naprave M600 ali pritisnete prednji gumb na napravi M600.

Za odklepanje prikazovalnika na dotik

 1. Tapnite katero koli mesto na zaklenjenem zaslonu. Prikazala se bo ikona ključavnice, izpod zgornjega dela prikazovalnika pa bo segal ukaz Swipe down (Podrsaj navzdol).
 2. Podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
 3. Tapnite ikono ključavnice, da omogočite možnost Screen lock OFF (Izklop zaklepa prikazovalnika).

Če prek telefona, ki ste ga združili z napravo M600, na uri M600 med vadbo poslušate glasbo, lahko glasbo upravljate, ne da bi zapustili aplikacijo Polar.

Preskočite faze

 1. V pogledu vadbe podrsnite na prikazovalniku od spodaj navzgor in si oglejte seznam različnih faz cilja vadbe.
 2. Trenutno fazo preskočite tako, da tapnete naslednjo ikono na levi.

Za izhod iz aplikacije Polar brez prekinitve vadbe

 • Pritisnite stranski gumb ure M600

ALI

 • Stresite zapestje.

Če aplikacijo Polar zapustite med vadbo, se bo prikazalo obvestilo Recording on (Beleženje vklopljeno). Obvestilo lahko skrijete tako, da ga podrsnete navzdol ali da pritisnete stranski gumb za vklop. V uri M600 lahko zdaj krmarite in jo uporabljate kot običajno.


Za nadaljevanje z vadbo

 • Podrsnite na domačem zaslonu od spodaj navzgor, da se prikaže obvestilo Recording on (Beleženje vklopljeno), in ga tapnite.

ALI

 • Pritisnite prednji gumb ure M600.

Povzetek vadbe med vadbo

Za ogled pogleda s povzetkom vadbe

 • Podrsnite v levo. Pogled povzetka vadbe se nahaja skrajno desno.

V pogledu Summary (Povzetek) bodo prikazane nekatere ali vse spodnje informacije, kar bo odvisno od športnega profila, ki ga uporabljate.

Time of day (Čas dneva)

Duration of training session (Trajanje vadbe)

Distance covered (If applicable to your sport) (Razdalja, ki ste jo doslej opravili med vadbo) (če je ustrezno glede na izbrani šport)

Average heart rate (Povprečni srčni utrip)

Maximum heart rate (Maksimalni srčni utrip)

Average speed or pace (If applicable to your sport) (Povprečna hitrost ali tempo (če je ustrezno glede na izbrani šport)

Maximum speed or pace (If applicable to your sport) Maksimalna hitrost ali tempo (če je ustrezno glede na izbrani šport)

Average cadence (Povprečna kadenca)

Maximum cadence (Maksimalna kadenca)

Največja nadmorska višina

Ascended meters/feet (Spust v metrih/čevljih)

Descended meters/feet (Vzpon v metrih/čevljih)

Burned calories (Kalorije, porabljene med vadbo)

Percentage of burned calories that’s been expended from fat (Odstotek porabljenih kalorij, ki prihajajo iz maščob)

Time spent in different heart rate zones (Trajanje vadbe v različnih območjih srčnega utripa)