Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Krmarjenje v uri M600 > Prikazovalnik na dotik

Uporaba prikazovalnika na dotik

V uri M600 lahko krmarite z prikazovalnikom na dotik. Prikazovalnik na dotik lahko uporabljate tako, da po njem podrsnete, da ga tapnete, tapnete in pridržite ali povlečete.

  • Za drsenje po menijih lahko podrsnete navzgor in navzdol ter levo in desno, npr. za krmarjenje po aplikaciji Polar.
  • Prikazovalnik na dotik lahko tapnete, da aktivirate zaslon, odprete aplikacije in obvestila ter da izberete elemente.
  • Začetni zaslon lahko tapnete in pridržite, da spremenite prikaz ure. V aplikaciji Polar lahko prekinete beleženje vadbe tako, da tapnete in pridržite ikono za zaustavitev. Za več informacij o uporabi aplikacije Polar glejte poglavje Aplikacija Polar.
  • Po prikazovalniku na dotik lahko rišete s prstom. Npr. v sporočilo lahko narišete emodžije , lahko pa tudi nastavite vzorec za odklepanje zaklenjenega prikazovalnika ure M600.