Vi ste tukaj: Funkcije Polar > Metrika plavanja (v bazenu)

Metrika plavanja (v bazenu)

Metrika plavanja vam omogoča analizo vsake plavalne vadbe ter dolgoročno spremljanje vaše učinkovitosti in napredka. Metrika beleži preplavano razdaljo, čas in tempo, frekvenco zamahov, prav tako pa prepozna vaš plavalni slog. S pomočjo rezultata SWOLF pa lahko izboljšate tudi svojo plavalno tehniko.

Za čim bolj natančne podatke se prepričajte, da ste v nastavitvah izbrali roko, na kateri nosite uro M600. Nastavite jo lahko v aplikaciji Polar Flow pod možnostjo Devices (Naprave) > Polar M600 (Polar M600) ali v spletni storitvi Polar Flow pod možnostjo Ime/profilna slika > Products (Izdelki) > Polar M600 (Polar M600) > Settings (Nastavitve).

Metrika plavanja je na voljo za športna profila Plavanje in Plavanje v bazenu. Če želite uporabljati metriko plavanja, morate imeti v uri M600 nameščeno vsaj različico aplikacije Polar 2.0.


Plavalni slogi

Ura M600 prepozna vaš plavalni slog ter izračuna njegovo specifično metriko in skupne vrednosti za celotno vadbo.

Plavalni slogi, ki jih prepozna ura M600:

 • Prosti slog
 • Hrbtni slog
 • Prsni slog
 • Delfin

Tempo in razdalja

Meritvi tempa in razdalje temeljita na dolžini bazena. Zato se morate za ustrezne podatke prepričati, da ste nastavili ustrezno dolžino bazena. Ura M600 zazna, ko naredite obrat, ter na osnovi zabeleženih informacij izračuna pravilni tempo in razdaljo.


Zamahi

Ura M600 zabeleži, koliko zamahov naredite v eni minuti ali v eni dolžini. S temi informacijami bolje spoznate svojo tehniko plavanja, tempo in časovno koordinacijo.


Swolf

SWOLF (sestavljenka besed »swimming« (plavanje) in »golf«) predstavlja posredno meritev učinkovitosti. SWOLF se izračuna tako, da se sešteje skupni čas in število zamahov glede na dolžino bazena. Na primer: 30 sekund in 10 zamahov za eno dolžino bazena pomeni oceno 40 na lestvici SWOLF. Na splošno velja, da manjši rezultat SWOLF za določeno razdaljo ali slog pomeni večjo učinkovitost.

Rezultat SWOLF je zelo individualen, zato ga ne primerjajte z rezultati SWOLF drugih plavalcev. Je osebno orodje, ki vam pomaga izboljšati in uskladiti vašo tehniko ter poiskati optimalno učinkovitost pri različnih slogih.


Nastavljanje dolžine bazena

Izbrati morate pravilno dolžino bazena, saj ta podatek vpliva na izračun ritma, razdalje in frekvence zamahov, kot tudi na vaš rezultat SWOLF. Izbirate lahko med 25 metri, 50 metri in 25 jardi, vendar lahko tudi ročno nastavite poljubno dolžino bazena. Najmanjša dolžina, ki jo lahko nastavite, je 20 metrov/jardov.

Izbrano dolžino bazena si lahko ogledate v načinu pred vadbo, ko drsite po seznamu športnih profilov na uri M600, da prikažete športni profil za plavanje ali plavanje v bazenu. Če želite dolžino bazena spremeniti tukaj, sledite spodnjim navodilom.

Za spreminjanje dolžine bazena

 1. Drsite po seznamu športnih profilov na uri M600, da poiščete športni profil plavanje ali plavanje v bazenu.
 2. Tapnite ikono bazena ob ikoni za šport.
 3. Tapnite eno od prednastavljenih dolžin bazena. Če želite nastaviti poljubno dolžino, tapnite Customize (Prilagodi). Nastavite lahko poljubno dolžino bazena, in sicer med 50 in 250 metri/jardi. Tapnite dolžino, ki jo želite uporabiti. Mersko enoto za dolžino bazena lahko nastavite tudi tako, da tapnete možnost Pool length (m/yd) (Dolžina bazena (m/yd)) na vrhu seznama, nato pa tapnete enoto, ki jo želite uporabiti.

Spoznajte, kako lahko prek telefona na straneh za podporo družbe Polar v uro M600 dodajate nove športne profile.


Za začetek plavalne vadbe

 1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
 2. Seznam športnih profilov odprete tako, da tapnete možnost Training (Vadba) ali pritisnete prednji gumb.
 3. Drsite po seznamu športnih profilov v uri M600, da poiščete športni profil Swimming (Plavanje) ali Pool swimming (Plavanje v bazenu).
 4. Preverite, ali je nastavljena ustrezna dolžina bazena (prikazana na zaslonu).
 5. Pritisnite prednji gumb, da začnete beležiti vadbo.

Prikaz v pogledih vadbe na uri M600 lahko prilagajate v mobilni aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow.

Po koncu vadbe si lahko ogledate podrobno razčlenitev plavalne vadbe v aplikaciji Polar Flow in spletni storitvi Polar Flow.