Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Zasnova menija > Funkcija pametnega obveščanja

Obvestila

Obvestila iz aplikacij na pametni uri in na vašem telefonu lahko prejemate v uro M600. Če omogočite prikaz obvestil v uri M600, si jih boste lahko ogledali na domačem zaslonu. Za več informacij glejte Nastavitve obveščanja.

Če so na vaši pametni uri neprebrana obvestila, si lahko na domačem zaslonu ure M600 ogledate naslednjo ikono stanja:

Številka na ikoni nakazuje število novih obvestil.


Za ogled obvestil

  1. Podrsnite na prikazovalniku od spodaj navzgor ali zapestje obrnite stran od sebe.
  2. Tapnite obvestilo, da si ogledate njegovo celotno vsebino.
  3. Za ogled večjega števila obvestil (če so ta na voljo) večkrat podrsnite na prikazovalniku od spodaj navzgor ali zapestje obračajte stran od sebe.

Za izvajanje dejanj v obvestilih

Za določena obvestila je na volj več dejanj, ki so povezana z informacijami, ki jih vsebujejo.

  1. Tapnite obvestilo, da si ogledate njegovo celotno vsebino.
  2. Podrsnite po prikazovalniku od spodaj navzgor in si oglejte razpoložljiva dejanja.
  3. Tapnite izbrano dejanje (če je na voljo). Npr. prek ure M600 lahko arhivirate e-poštna sporočila.

Za opustitev obvestila

Ko si ogledate vse želene informacije v obvestilu:

  1. Podrsnite od leve proti desni, da zaprete podrobnosti obvestila.
  2. Obvestilo opustite tako, da ga podrsnete v levo ali desno.

Če opustite obvestilo na uri M600, bo opuščeno tudi povezano obvestilo na vašem mobilnem telefonu.