Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Zasnova menija > Ikone stanja

Ikone stanja

M600 prikazuje trenutno stanje pametne ure z majhnimi ikonami stanja.

Na prikazovalniku ure M600 so lahko prikazane naslednje ikone stanja:

Povezava ure M600 in telefona je prekinjena

Baterija se polni

Letalski način je vklopljen

Sledenje GPS je vklopljeno za vse lokacije

Vklopljen je način Do not disturb (Ne moti).

Imate novo obvestilo