Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Komunikacija > Telefonski klici

Telefonski klici

Upoštevajte, da mora biti vaš mobilni telefon povezan z uro M600 prek povezave Bluetooth, da bodo na prikazovalniku pametne ure prikazani dohodni klici in da boste lahko prek ure M600 izvajali telefonske klice.

Upravljanje dohodnih klicev na uri M600

Ko prek telefona prejmete klic, se na prikazovalniku ure M600 prikaže ime klicatelja. Prek ure M600 lahko zavrnete klic.

Za zavrnitev dohodnega klica

  • Za zavrnitev klica na prikazovalniku ure M600 tapnite ikono.

Vzpostavljanje telefonskih klicev prek ure M600

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Prek ure M600 lahko pokličete osebe na seznamu stikov. Ura M600 prikazuje stike, ki so shranjeni v aplikaciji Google Stiki.

Klicanje

  1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Contacts (Stiki).
  2. Poiščite ime stika, ki ga želite poklicati, in ga tapnite.
  3. Podrsajte po podatkih stika, da poiščete različne možnosti za vzpostavitev stika in tapnite ikono telefona.
  4. Na prikazovalniku vašega mobilnega telefona se bo začel izvajati telefonski klic. Za komunikacijo z osebo, ki jo kličete, uporabite telefon.

Asistenta Google lahko prosite, da pokliče stike, shranjene v aplikaciji Google Stiki. Več informacij o uporabi storitve Asistent Google z aplikacijo Wear OS by Google je na voljo na strani za pomoč pri uporabi Wear OS by Google.