Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Komunikacija > Besedilna sporočila

Besedilna sporočila

Branje besedilnih sporočil prek ure M600

Če imate v telefonu vklopljeno funkcijo obveščanja ob besedilnih sporočilih, se ob prejemu novega sporočila na vaši uri M600 prikaže obvestilo.

Za branje besedilnega sporočila

  • Tapnite obvestilo.


Odgovarjanje na besedilna sporočila prek ure M600

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.

Na besedilna sporočila lahko odgovarjate kar prek zapestja.

Za odgovarjanje na besedilno sporočilo

  1. Tapnite obvestilo, da si ogledate celotno sporočilo.
  2. Podrsnite po prikazovalniku od spodaj navzgor in si oglejte razpoložljiva dejanja.
  3. Tapnite možnost Reply (Odgovori).
  4. Izberite, ali želite narekovati ali vtipkati svoje sporočilo ali vstaviti emodži. Ali izberite enega od prednastavljenih odgovorov tako, da podrsnete na prikazovalniku od spodaj navzgor.

Če narekujete sporočilo ali uporabiti emodži, sporočilo pošljite tako, da tapnete kljukico. Če odgovor natipkate prek tipkovnice, tapnite ikono puščice, da pošljete svoje sporočilo. Tapnite prednastavljeno sporočilo in ga pošljite.

Za navodila glede odgovarjanja na besedilno sporočilo z emodžiji glejte spletno mesto Wear OS by Google Help.


Pošiljanje besedilnih sporočil prek ure M600

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.

Prek ure M600 lahko besedilna sporočila pošiljate osebam na seznamu stikov. Ura M600 prikazuje stike, ki so shranjeni v aplikaciji Google Stiki.

Za pošiljanje besedilnega sporočila

  1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Contacts (Stiki).
  2. Poiščite ime stika, ki mu želite poslati besedilno sporočilo, in ga tapnite.
  3. Podrsajte po podatkih stika, da poiščete različne možnosti za vzpostavitev stika in tapnite ikono besedilnega sporočila.
  4. Narekujte sporočilo, ki ga želite poslati.
  5. Tapnite Send (Pošlji).

Za navodila, kako Asistentu Google ukažete, da pošlje besedilno sporočilo, in katere aplikacije še lahko uporabite za pošiljanje besedil glejte spletno mesto Wear OS by Google Help.