Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Krmarjenje v uri M600 > Zatemnitev in aktiviranje prikazovalnika

Zatemnitev in aktiviranje prikazovalnika

Če pametne ure M600 krajši čas ne uporabljate, se njen prikazovalnik samodejno zatemni. Prikazovalnik lahko zatemnite tudi ročno.

Za zatemnitev prikazovalnika

  • Dlan položite na prikazovalnik, dokler ura ne zavibrira.

Za aktiviranje prikazovalnika

  • Tapnite prikazovalnik.

ALI

  • Uro M600 hitro dvignite predse.

ALI

  • Na kratko pritisnite kateri koli gumb.

Upoštevajte, da je funkcija zatemnitve prikazovalnika na voljo samo, ko je vklopljen Način stalno vklopljenega zaslona. Če je Način stalno vklopljenega zaslona izklopljen, se prikazovalnik pametne ure M600 izklopi, če ure nekaj časa ne uporabljate. Če pa dlan položite na zaslon, ga boste s tem izklopili.