Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Zasnova menija > Meni z aplikacijami > Alarm (Alarm)

Alarm (Alarm)

Alarm lahko nastavite tako, da se sproži na vaši uri M600. Ko se alarm sproži, ura M600 zavibrira in prikaže ploščico.

Upoštevajte, da ko alarm nastavite na uri M600, se ta ne sproži na mobilnem telefonu.


Za nastavitev alarma

  1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Alarm (Alarm).
  2. Želeno uro si oglejte v krogu. Nastavljeno uro si lahko ogledate tudi v središču kroga. Če uporabljate 12-urni zapis časa, tapnite, da izberete am ali pm.
  3. Za ogled želenih minut tapnite minute v središču kroga.
  4. Želene minute nastavite v sredini kroga. Nastavljeno uro si lahko ogledate tudi v središču kroga.
  5. Tapnite kljukico.
  6. Tapnite besedilo pod nastavljenim časom, da poiščete možnosti za nastavitev alarma One time (Enkratno) ali vsak dan na želeni delovni dan v tednu. Za vrnitev na prejšnji pogled podrsnite v desno.
  7. Tapnite ikono uro, da preklopite med vklopom (ikona ure ni prečrtana) in izklopom (ikona ure je prečrtana) vibriranja.
  8. Za nastavitev alarma tapnite kljukico.

Ta izklop sproženega alarma

  • Tapnite ikono budilke ali podrsnite v desno.

Vklop dremeža alarma

Če želite vklopiti dremež za alarm, ko se ta sproži:

  • Tapnite »Zs«.

Dremež traja 10 minut.