Vi ste tukaj: Nastavitve > Letalski način

Letalski način

V letalskem načinu sta povezavi Bluetooth in Wi-Fi na vaši uri M600 izklopljeni. Še naprej lahko uporabljate določene osnovne funkcije vaše pametne ure, npr. izvajate lahko vadbo z aplikacijo Polar in merjenjem srčnega utripa na zapestju. Ure M600 pa ne morete uporabljati za sinhronizacijo podatkov z mobilno aplikacijo Polar Flow ali skupaj s katerim koli brezžičnim dodatkom.

Za izklop/vklop letalskega načina

  1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
  2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
  3. Tapnite ikono letala.

ALI

  1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Connectivity (Povezljivost) in jo tapnite.
  2. Drsite po seznamu in poiščite možnost Airplane mode (Letalski način).
  3. Tapnite Airplane mode (Letalski način), da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva modro) ali izklopite (stikalo se obarva sivo).