Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Krmarjenje v uri M600 > Funkcije gumbov

Funkcije gumbov ure M600

Ura Polar M600 ima dva guma: prednji gumb in stranski gumb za vklop.

 1. Prednji gumb
 2. Stranski gumb za vklop
 3. Prikazovalnik na dotik

Prednji gumb

Prednji gumb omogoča priročno uporabo aplikacije Polar ves čas vadbe. S prednjim gumbom lahko:

 • Na domačem zaslonu hitro odprete aplikacijo Polar.
 • V meniju aplikacije Polar pritisnite možnost Training (Vadba).
 • Izberite šport, ki ga želite izvajati, in začnite vadbo s seznama športnih profilov.
 • Med vadbo ročno zabeležite krog.
 • Začasno prekinite vadbo.
 • Zaustavite vadbo.
 • Izhod iz aplikacije Polar med vadbo.

Za več informacij glejte poglavje Krmarjenje v aplikaciji Polar.

Prednji gumb je prednastavljen za krmarjenje v aplikaciji Polar na uri M600. Po želji lahko spremenite, katero aplikacijo zaženete s spodnjim gumbom. V uri M600 pojdite v Settings (Nastavitve) > Personalization (Individualno prilagajanje) > Customize hardware button (Prilagodite gumb za strojno opremo) > Bottom (Dno) > ter poiščite in tapnite želeno aplikacijo.


Stranski gumb za vklop

Stranski gumb za vklop ima več funkcij:

 • Z enkratnim pritiskom gumba aktivirate prikazovalnik ure M600.
 • Z enkratnim pritiskom gumba, ko je aktiven domači zaslon, da odprete meni z aplikacijami.
 • Z enkratnim pritiskom gumba se vrnete na domači zaslon iz katerega koli mesta v uri.
 • Z enkratnim pritiskom gumba v načinu kina znova vklopite prikazovalnik.
 • S pritiskom in pridržanjem gumba tako dolgo, dokler ura ne zavibrira, odprete aplikacijo Google Assistant.
 • S pritiskom in pridržanjem gumba, dokler se prikazovalnik ne izklopi, izklopite pametno uro.
 • Ko je ura M600 izklopljena, pritisnite in pridržite gumb, da uro vklopite.
 • S pritiskom in pridržanjem gumba, dokler se ne prikaže logotip Polar, znova vklopite pametno uro.