Vi ste tukaj: Funkcije Polar > Športni profili > Športni profili v spletni storitvi Flow

Polarjev športni profili v spletni storitvi Flow

V aplikaciji Polar na uri M600 je na voljo sedem različnih športnih profilov. Športne discipline lahko dodajate na seznam v spletni storitvi Polar Flow ali jih z njega odstranjujete. Za vsak športni profil lahko določite tudi več točno določenih nastavitev.

Aplikacija Polar na uri M600 ima lahko največ 20 športnih profilov. Če imate v spletni storitvi več kot 20 športnih profilov, se prvih 20 na seznamu pri sinhronizaciji prenese v aplikacijo Polar. Vrstni red športnih profilov lahko v spletni storitvi Polar Flow spreminjate tako, da jih povlečete in spustite.


Za dodajanje športnega profila

V spletni storitvi Polar Flow:

 1. V zgornjem desnem kotu kliknite svoje ime/sliko profila.
 2. Izberite možnost Sport profiles (Športni profili).
 3. Kliknite Add sport profile (Dodaj športni profil) in na seznamu izberite šport.

Šport je dodan na vaš seznam športov.

Več informacij o tem, kako dodati ali odstraniti športne profile v aplikaciji Polar Flow najdete na straneh za podporo družbe Polar.


Za urejanje športnega profila

V spletni storitvi Polar Flow:

 1. V zgornjem desnem kotu kliknite svoje ime/sliko profila.
 2. Izberite možnost Sport profiles (Športni profili).
 3. Kliknite Edit (Uredi) pod športom, ki ga želite urediti.

V posamezne športnem profilu lahko urejate naslednje informacije:

Osnove

 • Samodejni krog (lahko ga nastavite glede na čas ali razdaljo ali izklopite)

Srčni utrip

 • Prikaz srčnega utripa (utripov na minuto ali % glede na največji utrip)
 • Nastavitve območja srčnega utripa (Z območji srčnega utripa lahko preprosto izberete in spremljate intenzivnost vadbe. Če izberete možnost Default (Privzeto), ne morete spremeniti omejitev za srčni utrip. Če izberete možnost Free (Prosto), lahko spreminjate vse omejitve. Privzete omejitve območja srčnega utripa se izračunajo na osnovi največjega srčnega utripa.)

Nastavitve hitrosti/tempa

 • Prikaz hitrosti/tempa (km/h ali min/km)

Pogledi vadbe

Izberite informacije, ki jih želite med vadbo videti v pogledih vadbe. Za vsak športni profil lahko skupaj ustvarite največ osem različnih pogledov vadbe. Vsak pogled vadbe lahko vsebuje največ štiri različna podatkovna polja.

Za urejanje pogleda vadbe ali dodajanje novega v obstoječem pogledu kliknite ikono svinčnika. Izberete lahko enega od štirih elementov na pregled iz šestih kategorij:


Time (Čas)

Environment (Okolje)

Body measurement (Telesne meritve)

Distance (Razdalja)

Speed (Hitrost)

Cadence (Kadenca)

Time of day (Čas dneva)

Duration (Trajanje)

Lap time (Čas kroga)

Last lap time (Čas zadnjega kroga)

Last automatic lap time (Čas zadnjega samodejnega kroga)

Automatic lap time (Čas samodejnega kroga)

Altitude (Nadmorska višina)

Total ascent (Skupni vzpon)

Total descent (Skupni spust)

Lap ascent (Vzpon za krog)

Lap descent (Spust za krog)

Automatic lap ascent (Vzpon za samodejni krog)

Automatic lap descent (Spust za samodejni krog)

Heart rate (Srčni utrip)

Average heart rate (Povprečni srčni utrip)

Maximum heart rate (Maksimalen srčni utrip)

Lap HR avg (Povprečni HR kroga)

Lap HR max (Največji HR kroga)

Last lap HR avg (Povprečni HR zadnjega kroga)

Calories (Kalorije)

Last lap HR max (Največji HR zadnjega kroga)

HR ZonePointer (Srčni utrip ZonePointer)

Time in HR zone (Čas v območju srčnega utripa)

Automatic lap HR avg (Povprečen srčni utrip v samodejnem krogu)

Automatic lap HR max (Maksimalen srčni utrip v samodejnem krogu)

Last automatic lap HR avg (Povprečen srčni utrip v zadnjem samodejnem krogu)

Last automatic lap HR max (Maksimalen srčni utrip v zadnjem samodejnem krogu)

Distance (Razdalja)

Lap distance (Razdalja kroga)

Last lap distance (Razdalja zadnjega kroga)

Automatic lap distance (Razdalja samodejnega kroga)

Last automatic lap distance (Razdalja zadnjega samodejnega kroga)

Speed/Pace (Hitrost/tempo)

Average Speed/Pace (Povprečna hitrost/tempo)

Maximum Speed/Pace (Največja hitrost/tempo)

Average lap speed/pace (Povprečna hitrost/tempo kroga)

Lap speed/pace max (Maksimalna hitrost/tempo kroga)

Last lap speed/pace max (Maksimalna hitrost/tempo zadnjega kroga)

Automatic lap speed/pace avg (Povprečna hitrost/tempo samodejnega kroga)

Automatic lap speed/pace max (Maksimalna hitrost/tempo samodejnega kroga)

Last automatic lap speed or pace (Hitrost ali tempo zadnjega samodejnega kroga)

Last automatic lap speed max (Maksimalna hitrost zadnjega samodejnega kroga)

Last lap speed/pace avg (Povprečna hitrost/tempo zadnjega kroga)

Running/cycling cadence (Kadenca pri teku/kolesarjenju)

Average running/cycling cadence (Povprečna kadenca pri teku/kolesarjenju)

Lap running/cycling cadence (Kadenca kroga pri teku/kolesarjenju)

Lap running/cycling cadence max (Maksimalna kadenca pri teku/kolesarjenju)

Lap running/cycling cadence avg (Povprečna kadenca pri teku/kolesarjenju)

Automatic lap running/cycling cadence (Povprečna kadenca samodejnega kroga pri teku/kolesarjenju)

Running/cycling cadence max (Maksimalna kadenca pri teku/kolesarjenju)


Gestures and Feedback (Gibi in povratne informacije)

 • Vibration feedback (on/off) ((Vklop/izklop) povratnih informacij z vibriranjem)

GPS and altitude (GPS in nadmorska višina)

 • Interval povezovanja z GPS (pogosto/izklop)

Ko ste končali z urejanjem nastavitev športnega profila, kliknite Save (Shrani). Upoštevajte, da morate spremenjene nastavitve sinhronizirati z aplikacijo Polar, preden jih lahko uporabite. Za več informacij glejte poglavje Sinhronizacija.

Upoštevajte, da je pri mnogih profilih dvoranskih športov, skupinskih športov in ekipnih športov nastavitev Srčni utrip je viden drugim napravam privzeto omogočena. To pomeni, da združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, lahko zaznajo vaš srčni utrip. Na seznamu športnih profilov Polar lahko preverite, kateri športni profili imajo privzeto omogočeno oddajanje Bluetooth. Oddajanje Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah športnega profila.