Vi ste tukaj: Vadba z napravo Polar > Priljubljeno

Priljubljeno

V možnosti Favorites (Priljubljeno) v spletni storitvi Polar Flow lahko shranjujete svoje priljubljene vadbene cilje in jih upravljate. V aplikaciji Polar na uri M600 lahko hkrati shranite največ 20 priljubljenih. Priljubljene vadbene cilje v aplikaciji Polar poiščite tako, da na seznamu športnih profilov v možnosti Training (Vadba) podrsnete v levo. Če imate v spletni storitvi več kot 20 priljubljenih, se prvih 20 na seznamu pri sinhronizaciji prenese v aplikacijo Polar. Vrstni red svojih priljubljenih lahko v spletni storitvi spreminjate tako, da jih povlečete in spustite. Izberite priljubljeni cilj, ki ga želite premakniti, in ga povlecite na želeno mesto na seznamu.


Upravljanje priljubljenih vadbenih ciljev v spletni storitvi Polar Flow

Za dodajanje vadbenega cilja med priljubljene

  1. Ustvarite vadbeni cilj.
  2. Kliknite možnost Add to favorites (Dodaj med priljubljene), preden s funkcijo Save (Shrani) dodate nov cilj vadbe.

Cilj je dodan med vaše priljubljene.

ALI

  1. Izberite obstoječi cilj iz vašega Diary (Dnevnika).
  2. Kliknite možnost Add to favorites (Dodaj med priljubljene).

Cilj je dodan med vaše priljubljene.

Za urejanje priljubljenih ciljev

  1. Kliknite ikono za priljubljeno v zgornjem desnem kotu ob vašem imenu. Prikažejo se vsi vaši priljubljeni vadbeni cilji.
  2. Kliknite priljubljeni cilj, ki ga želite urediti, nato kliknite Edit (Uredi).
  3. Ko izvedete vse potrebne spremembe, kliknite Update changes (Posodobi spremembe).

Za odstranjevanje priljubljenega cilja

  1. Kliknite ikono za priljubljeno v zgornjem desnem kotu ob vašem imenu. Prikažejo se vsi vaši priljubljeni vadbeni cilji.
  2. Kliknite ikono za brisanje v zgornjem desnem kotu vadbenega cilja, da ga odstranite s seznama priljubljenih.

Za navodila glede uporabe priljubljenega cilja kot načrtovanega vadbenega cilja glejte poglavje Načrtovanje vadbe, za začetek vadbe z vadbenim ciljem pa glejte poglavje Začetek vadbe.