Vi ste tukaj: Nastavitve > Nastavitve funkcije pametnega obveščanja

Nastavitve obveščanja na uri M600


Če želite, lahko spremenite dolžino prikaza predogleda obvestila na prikazovalniku ure M600.

Za spreminjanje nastavitev predogleda obvestil

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Notifications (Obvestila) in jo tapnite.
 2. Tapnite možnost Notification previews (Predogledi obvestil).
 3. Tapnite nastavitev, ki jo želite uporabiti. Izbirate lahko med možnostmi High (Visoko) (Vedno prikaži), Normal (Normalno) (prikaži za 5 s) in Off (Izklop) (Nikoli ne prikaži).

Vsa obvestila lahko izklopite tako, da vklopite način »Ne moti«.

Za vklop načina »Ne moti« na uri M600

 1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
 2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
 3. Tapnite ikono »Ne moti«.

Oglejte si tudi, kako lahko z vklopom načina kina izklopite vsa obvestila in prikazovalnik.


Sami lahko nastavite vrste obvestil, ki jih želite prejemati, tudi ko je vklopljen način »Ne moti«.

Za urejanje načina »Ne moti«

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Notifications (Obvestila) in jo tapnite.
 2. Tapnite Do not disturb unless... (Ne moti, razen ...)
 3. Tapnite nastavitev, ki jo želite uporabiti. V naslednjih primerih lahko nastavite, da bo funkcija »Ne moti« prezrta: dohodni Calls from favorites (Klici priljubljenih), dohodni Reminders (Opomniki), Events (Dogodki) na dnevnem redu ali nastavljeni Alarms (Alarmi).

Obvestila iz združenega mobilnega telefona

Številna obvestila, ki se prikažejo na združenem telefonu, se prikažejo tudi na uri M600. Vaša ura M600 uporablja nastavitve obveščanja, ki ste jih nastavili za posamezne aplikacije na telefonu. Če ste aplikaciji omogočili prikazovanje obvestil na telefonu, lahko ta obvestila prejmete tudi prek pametne ure. Vaša ura ob prejetem obvestilu samo zavibrira brez zvoka. Če opustite obvestilo na pametni uri, ga sočasno opustite tudi na telefonu in obratno.


Nadzorujete lahko, katere aplikacije na vašem telefonu lahko v uro M600 pošiljajo obvestila.

Za blokiranje aplikacij

 1. Odprite aplikacijo Wear OS by Google na telefonu in tapnite ikono Settings (Nastavitve).
 2. Tapnite možnost Block(ed) app notifications (Blokiraj/-na obvestila iz aplikacij).
 3. Na mobilnih telefonih Android: Tapnite ikono plusa in na seznamu izberite aplikacijo, ki jo želite dodati na seznam blokiranih aplikacij.
 4. Na mobilnih telefonih iPhone: Tapnite možnost + Add apps to block list (+ Dodaj aplikacije na seznam blokiranih aplikacij) in na seznamu izberite aplikacijo, ki jo želite dodati na seznam blokiranih aplikacij. Za shranjevanje sprememb tapnite DONE (KONČANO).

Za odstranitev blokade aplikacije

 1. Odprite aplikacijo Wear OS by Google na telefonu in tapnite ikono Settings (Nastavitve).
 2. Tapnite možnost Block(ed) app notifications (Blokiraj/-na obvestila iz aplikacij).
 3. Na mobilnih telefonih Android: Tapnite »X« ob aplikaciji, za katero želite odstraniti blokado.
 4. Na mobilnih telefonih iPhone: Tapnite možnost EDIT (UREDI) in UNBLOCK (ODBLOKIRAJ) ob aplikaciji, ki jo želite odstraniti s seznama blokiranih aplikacij. Na koncu tapnite možnost DONE (KONČANO).

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Ko telefon Android povežete z uro M600, ga lahko utišate tako, da alarmov in klicev na nobeni od naprav ne spremlja vibriranje. Obvestila bodo še naprej prikazana na telefonu.

Za prilagajanje jakosti vibriranja za obvestila

 1. Krmarite do nastavitvene aplikacije.
 2. Tapnite Apps & notifications (Aplikacije in obvestila).
 3. Tapnite Vibration pattern (Vzorec vibriranja).
 4. Izberite jakost vibriranja: Normal (Normalno), Long (Dolgotrajno) ali Double (Dvojno).

Za utišanje povezanega telefona

 1. Odprite aplikacijo Wear OS by Google na telefonu in tapnite ikono Settings (Nastavitve).
 2. V meniju General settings (Splošne nastavitve) vklopite možnost Silence phone while wearing watch (Utišaj telefon med uporabo ure).