Vi ste tukaj: Pomembne informacije > Informacije o odlaganju

Informacije o odlaganju

Podjetje Polar vas spodbuja, da z upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je mogoče, z ločenim zbiranjem elektronskih naprav po koncu življenjske dobe naprav prispevate k zmanjševanju možnega vpliva odpadkov na okolje in zdravje ljudi. Ne odstranjujte tega izdelka med ostale komunalne odpadke.