Opomniki


Opomniki se shranijo v aplikacijo Google Calendar.


Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Aplikacijo Google Calendar lahko prenesete iz trgovine App Store. V aplikacijo Calendar se morate vpisati z istim računom Google, ki ga uporabljate v aplikaciji Wear OS by Google.

Za prijavo v aplikacijo Calendar

  1. Aplikacijo Google Calendar lahko prenesete na svoj iPhone iz trgovine App Store.
  2. Odprite aplikacijo in izberite vpis z istim računom Google, ki ga uporabljate za aplikacijo Wear OS by Google.
  3. Tapnite GET STARTED (ZAČNI).

Na uri M600 lahko nastavite, da vas obvesti o dogodku ob točno določenem času ali na točno določeni lokaciji. Opomniki so na uri M600 prikazani v obliki obvestil.

Za nastavljanje opomnika

  1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami, ter poiščite in tapnite možnost Reminders (Opomniki).
  2. Tapnite ikono plusa.
  3. Narekujte opravilo skupaj s časom ali lokacijo. Recite npr. »Watch the new TV show at seven« (Ob sedmih si oglej novo TV-oddajo).

Za nastavljanje opomnika kot končanega z aplikacijo

  1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami, ter poiščite in tapnite možnost Reminders (Opomniki).
  2. Opomnik, ki ga želite arhivirati, podrsnite na drugo stran.