Vi ste tukaj: Vadba z napravo Polar > Načrtovanje vadbe

Načrtovanje vadbe

V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow lahko načrtujete svojo vadbo in ustvarite osebne vadbene cilje. Upoštevajte, da morate vadbene cilje sinhronizirati z aplikacijo Polar, preden jih lahko uporabite. Za več informacij glejte poglavje Sinhronizacija. Vaša aplikacija Polar vas bo vodila pri doseganju cilja med vadbo.

 • Quick Target (Hitri cilj): Za vadbo lahko izberete naslednje cilje: Duration (Trajanje), Distance (Razdalja) ali Calories (Kalorije). Določite lahko, da boste plavali 30 minut, pretekli 10 km ali porabili 500 kalorij.
 • Phased Target (Cilj v fazah): Svojo vadbo lahko razdelite po fazah in nastavite različno trajanje cilja ali razdaljo ter intenzivnost za vsako od njih. Ta je primerna npr. za ustvarjanje vadbe v intervalih in dodajanje ustreznih faz za ogrevanje in ohlajevanje.
 • Favorites (Priljubljeno): Ustvarite cilj in ga dodajte med Favorites (Priljubljene), da boste do njega lahko dostopali, kadar ga boste želeli ponoviti.

Za ustvarjanje vadbenega cilja v aplikaciji Polar Flow

 1. V aplikaciji Polar Flow odprite koledar Training (Vadba).
 2. Tapnite ikono plusa v zgornjem desnem kotu.

Hitri cilj

 1. Na seznamu izberite možnost Add quick target (Dodaj hitri cilj).
 2. Za cilj izberite Distance (Razdalja), Duration (Trajanje) ali Calories (Kalorije).
 3. Dodajte možnost Sport (Šport) (izbirno) ter vnesite Target name (Ime cilja), Date (datum), Time (Čas) in Notes (Opombe) (izbirno). Glede na vrsto cilja izberite Distance (Razdalja), Duration (Trajanje) ali Calories (Kalorije).
 4. Tapnite Create target (Ustvari cilj), da dodate cilj v svoj koledar vadbe.

Cilj v fazah

Intervalni tip vadbenega cilja v fazah lahko ustvarite samo v aplikaciji Polar Flow. Če želite ustvariti drugo vrsto cilja v fazah, lahko to storite v spletni storitvi Polar Flow.

 1. Na seznamu izberite možnost Add phased target (Dodaj cilj v fazah).
 2. Dodajte možnost Sport (Šport) (izbirno) ter vnesite Target name (Ime cilja), Date (datum), Time (Čas) in Notes (Opombe) (izbirno). Z drsnikom lahko izberete možnost Start phases automatically (Samodejno začni faze).
 3. Podrsnite od desne proti levi, da uredite nastavitve za različne faze cilja v fazah:
 • Warm-up (Ogrevanje): Fazo nastavite na osnovi možnosti Duration (Trajanje) ali Distance (Razdalja) in vnesite vrednosti.
 • Interval (Interval): Nastavite Number of intervals (Število intervalov), ki jih želite opraviti, ter določite, ali boste fazo Work (Aktivnosti) in Rest (Počitek) nastavili na osnovi možnosti Duration (Trajanje) ali Distance (Razdalja), ter vnesite vrednosti.
 • Cool-down (Ohlajanje): Fazo nastavite na osnovi možnosti Duration (Trajanje) ali Distance (Razdalja) in vnesite vrednosti.
 1. Tapnite Create target (Ustvari cilj), da dodate cilj v svoj koledar vadbe.

Za ustvarjanje vadbenega cilja v spletni storitvi Polar Flow

 1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training Target (Vadbeni cilj).
 2. V pogledu Add training target (Dodaj vadbeni cilj) izberite Quick Targets (Hitri cilji) ali Phased (V fazah).

Hitri cilj

 1. Izberite možnost Duration (Trajanje), Distance (Razdalja) ali Calories (Kalorije).
 2. Izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas) ter Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite dodati.
 3. Za svoj cilj vnesite naslednje podrobnosti Duration (Trajanje), Distance (Razdalja) ali Calories (Kalorije).
 4. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), da dodate cilj v možnost Favorites (Priljubljeno).
 5. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

Cilj v fazah

 1. Izberite Phased (V fazah).
 2. Izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas) ter Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite dodati.
 3. Odločite se, ali želite izvesti eno od naslednjih možnost: Create new (Ustvari nov cilj) ali Use template (Uporabite predlogo).
 4. Dodajte faze k svojemu cilju. Kliknite možnost Duration (Trajanje), da dodate fazo na osnovi trajanja. Za vsako fazo zberite možnost Name (Ime) in Duration (Trajanje), za začetek naslednje faze izberite možnost Manual (Ročno) ali Automatic (Samodejno), določite pa tudi možnost Select intensity (Izberi intenzivnost).
 5. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), da dodate cilj v možnost Favorites (Priljubljeno).
 6. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

Priljubljeno

Če ste oblikovali cilj in ga dodali k svojim priljubljenim, ga lahko uporabite kot načrtovani cilj.

 1. Pojdite v možnost Diary (Dnevnik), kliknite možnost +Add (+Dodaj) ob dnevu, na katerega želite priljubljeni cilj uporabiti kot načrtovani cilj.
 2. Kliknite možnost Favorite target (Priljubljeni cilj), da odprete seznam vaših priljubljenih ciljev.
 3. Kliknite priljubljeni cilj, ki ga želite uporabiti.
 4. Priljubljeni cilj je vključen v vaš dnevnik kot načrtovani cilj na trenutni dan. Za vadbeni cilj je privzeto uporabljen načrtovani čas 18.00/6pm. Če želite spremeniti podrobnosti vadbenega cilja, ga kliknite v možnosti Diary (Dnevnik) in ga prilagodite skladno s svojimi željami. Nato kliknite ukaz Save (Shrani), da posodobite spremembe.

Če želite obstoječi priljubljeni cilj uporabiti kot predlogo za vadbeni cilj, storite naslednje:

 1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training Target (Vadbeni cilj).
 2. V pogledu Add training target (Dodaj vadbeni cilj) so pod možnostjo Choose from favorites (Izberite med priljubljenimi cilji) navedeni vaši priljubljeni vadbeni cilji.
 3. Kliknite priljubljeni cilj, ki ga želite uporabiti kot predlogo za cilj.
 4. Priljubljeni cilj prilagodite svojim željam. Z urejanjem cilja v tem pogledu ne boste spremenili izvirnega priljubljenega cilja.
 5. Vnesite Date (Datum) Time (Čas).
 6. Kliknite možnost Add to diary (Dodaj v dnevnik), da dodate cilj v možnost Diary (Dnevnik).

Ko vadbene cilje sinhronizirate z aplikacijo Polar na uri M600, lahko vadbene cilje za trenutni dan najdete pod možnostjo My day (Moj dan). Vadbene cilje, načrtovane za današnji dan, si lahko ogledate skupaj s cilji v preteklih sedmih dneh in za naslednjih sedem dni tako, da na seznamu športnih profilov v možnosti Training (Vadba) podrsnete v levo. Vadbene cilje, ki ste jih navedli kot priljubljene, poiščite tako, da na seznamu športnih profilov v možnosti Training (Vadba) dvakrat podrsnete v levo.

Za navodila za začetek vadbe s ciljem glejte poglavje Začetek vadbe.

Oglejte si še več informacij za ustvarjanje ciljev vadbe v aplikaciji Polar Flow na straneh za podporo družbe Polar.