Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Zasnova menija > Meni z aplikacijami > Dnevni red

Dnevni red

Dogodki, ki jih shranite v aplikacijo za koledar v svojem telefonu, se na uri M600 prikažejo kot obvestila. Prikličete lahko tudi svoj urnik.


Za priklic urnika

  • Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Agenda (Dnevni red).

Odpre se urnik za današnji dan.