Vi ste tukaj: Uporaba ure M600 > Zasnova menija > Meni z aplikacijami > Časovnik

Časovnik

Uro M600 lahko uporabljate kot časovnik.


Za nastavljanje časovnika

  1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Timer (Časovnik).
  2. Želene minute nastavite v sredini kroga. Nastavljeno uro si lahko ogledate tudi v središču kroga. Nastavite ure in sekunde tako, da tapnete ure in sekunde v središču kroga.
  3. Za vklop časovnika tapnite ikono za predvajanje.

Na prikazovalniku se odpre časovnik.


Za začasno zaustavitev časovnika

  • Tapnite ikono za začasno zaustavitev.

Za ponovni zagon časovnika

  • Tapnite ikono za predvajanje.

Za ponastavitev časovnika

Če želite časovnik ponastaviti na vrednost nič:

  • V načinu začasnega premora tapnite ikono za ponovni zagon.

Za opustitev časovnika

Ko se alarm sproži, ura M600 zavibrira. Za opustitev časovnika, ki zavibrira:

  • Tapnite ikono za zaustavitev ali podrsnite v desno.