Vi ste tukaj: Nastavitve > Nastavitve datuma in časa

Nastavitve datuma in časa

Na uri M600 lahko ročno nastavite datum in čas ali ju ročno sinhronizirate iz vašega mobilnega telefona ali omrežja*.


Za spremembo nastavitev datuma in časa

  1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost System (Sistem) in jo tapnite.
  2. Tapnite možnost Date & time (Datum in čas).
  3. Tapnite možnost Automatic date & time (Samodejna datum in čas).
  4. Izberite in tapnite možnost, ki jo želite uporabiti:
  • Sync from phone (Sinhronizacija iz telefona)
  • Sync from phone (Sinhronizacija prek omrežja): Če izberete to možnost, boste lahko izbirali tudi 24-urni ali 12-urni prikaz časa.
  • OFF (IZKLOP): Če izberete to možnost, jo ročno nastavite tako, da tapnete Set date (Nastavi datum) in Set time (Nastavi čas). Tukaj boste lahko tudi izbirali 24-urni ali 12-urni zapis časa.

V teh nastavitvah datuma in časa lahko izberete tudi, ali boste časovni pas sinhronizirali iz telefona ali ga nastavili ročno.

*Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.