Vi ste tukaj: Vadba z napravo Polar > Vadba z aplikacijo Polar > Začetek vadbe

Začetek vadbe

Glejte poglavje Krmarjenje v aplikaciji Polar in se seznanite z različnimi načini krmarjenja v aplikaciji.


Za začetek vadbe


 1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar. Upoštevajte, da morate pred tem zapreti druge aplikacije.
 2. Pritisnite prednji gumb, da odprete možnost Training (Vadba) in si ogledate seznam športnih profilov.
 3. Za drsenje po seznamu športnih profilov in iskanju želenega profila zapestje obrnite navznoter ali navzven. Ostanite v načinu pred vadbo, dokler ura M600 ne zazna vašega srčnega utripa in satelitskih signalov GPS (če je to ustrezno glede na vaš šport), da se prepričate, da so vaši podatki o vadbi pravilni.

  Ko je srčni utrip zaznan, začne ikona srca prikazovati vaš srčni utrip.

  Če športni profil podpira sledenje GPS, se prikaže ikona za GPS. Za zaznavanje signala satelitov GPS pojdite na prosto ter se umaknite od visokih stavb in dreves. Za največjo učinkovitost funkcije GPS uro M600 nosite na zapestju s prikazovalnikom obrnjenim navzgor. Uro držite v vodoravnem položaju pred seboj in stran od prsnega koša. Med iskanjem roke ne premikajte niti je ne dvignite nad višino prsnega koša. Stojte pri miru in se ne premikajte, dokler ura M600 ne najde signala satelitov.

  Ure M600 zaradi lokacije GPS-antene na njej ni priporočeno nositi tako, da je prikazovalnik na spodnji strani zapestja. Če jo namestite na krmilo kolesa, se prepričajte, da je prikazovalnik obrnjen navzgor. Za več informacij o funkciji GPS glejte poglavje GPS.

  Zelen krožec okoli ikone za GPS preneha krožiti, ko ura najde signal GPS.

 4. Za začetek vadbe v izbranem športnem profilu pritisnite prednji gumb.

Upoštevajte, da morate aplikaciji Polar v uri M600 dovoliti, da sledi vaši lokaciji in meri vaš srčni utrip, če si v podatkih o vadbi želite ogledati informacije, ki temeljijo na zgornjih meritvah.

Za omogočanje/onemogočanje dovoljenj

 1. Krmarite do nastavitvenega menija ter poiščite možnost Apps (Aplikacije) in jo tapnite.
 2. Tapnite možnost System Apps (Sistemske aplikacije).
 3. Drsite po seznamu ter poiščite in tapnite možnost Polar.
 4. Tapnite Permissions (Dovoljenja).
 5. Tapnite možnost Location (Lokacija) ali Sensors (Senzorji), da aplikaciji omogočite (stikalo se obarva modro) ali onemogočite (stikalo se obarva sivo) sledenje tem informacijam.

Za več informacij o vrstah podatkov, ki so lahko prikazani v aplikaciji Polar med vadbo, glejte poglavje Med vadbo.


Začetek vadbe s ciljem

V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow lahko načrtujete lahko svojo vadbo in ustvarite osebne vadbene cilje. Upoštevajte, da morate vadbene cilje sinhronizirati z aplikacijo Polar, preden jih lahko uporabite. Za več informacij glejte poglavje Sinhronizacija. Vaša aplikacija Polar vas bo vodila pri doseganju cilja med vadbo.

Za začetek vadbe z vadbenim ciljem, načrtovanim na današnji dan

 1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
 2. Tapnite možnost Training (Vadba). Prejeli boste poziv za začetek vadbenega cilja, ki ste ga načrtovali za ta dan.
 3. Tapnite kljukico.
 4. Poiščite športni profil, ki ga želite uporabiti, in ga tapnite.

ALI

 1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
 2. Pojdite v My day (Moj dan).
 3. Poiščite vadbeni cilj in ga tapnite.
 4. Poiščite želeni šport za vadbo in ga tapnite.

Za začetek vadbe z vadbenim ciljem, načrtovanim na drug dan

 1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
 2. Seznam športnih profilov odprete tako, da tapnete možnost Training (Vadba) ali pritisnete prednji gumb.
 3. Seznam vadbenih ciljev, načrtovanih v preteklih sedmih dneh, odprite tako, da na seznamu športnih profilov enkrat podrsnete od desne proti levi.
 4. Poiščite vadbeni cilj, ki ga želite uporabiti, in ga tapnite.
 5. Nato poiščite želeni šport za vadbo in ga tapnite, da začnete beležiti vadbo.

Za začetek vadbe s priljubljenim ciljem

 1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
 2. Seznam športnih profilov odprete tako, da tapnete možnost Training (Vadba) ali pritisnete prednji gumb.
 3. Seznam vadbenih ciljev, ki ste jih dodali med priljubljene, odprite tako, da enkrat podrsnete od desne proti levi.
 4. Poiščite priljubljeni vadbeni cilj, ki ga želite uporabiti, in ga tapnite.
 5. Poiščite želeni šport za vadbo in ga tapnite, da začnete beležiti vadbo.