Je bent hier: De M600 gebruiken > Menustructuur > Menu met apps > Timer

Timer

Je kunt je M600 gebruiken als een timer die aftelt naar nul.


Een timer instellen

  1. Druk op de zijknop om het menu met apps te openen en tik op Timer.
  2. Stel de gewenste minuten in op de minutencirkel. Je ziet de ingestelde minuten ook in het midden van de cirkel. Tik op de uren en seconden het midden van de cirkel om door te gaan naar het instellen van de uren en seconden.
  3. Tik op het afspeelpictogram om de timer te starten.

De timer wordt geopend op het display.


De timer pauzeren

  • Tik op het pauzepictogram.

De timer weer starten

  • Tik op het startpictogram.

De timer resetten

Je kunt de timer als volgt vanaf het begin laten aftellen:

  • Tik in de pauzemodus op het resetpictogram.

De timer uitschakelen

Als de timer afgaat, trilt je M600. Je kunt de timer als volgt uitschakelen wanneer je M600 trilt:

  • Tik op het pictogram Stoppen of veeg naar rechts.